Зелена, интелигентна и достъпна мобилност

Фундаментална трансформация на транспорта

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Предвид факта, че транспортът допринася с около 5% към БВП на ЕС и осигурява работа на над 10 милиона души в Европа, транспортната система е от решаващо значение за европейския бизнес и глобалните вериги за доставки.

European Commission's Mobility StrategyСъщевременно транспортът коства на обществото ни следното:

  • емисии на парникови газове и замърсители
  • шум
  • пътни произшествия и задръствания

Днес емисиите от транспорта представляват около една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС.

Европейската комисия състави всеобхватна стратегия за мобилност, идентифицираща междинни цели за интелигентно и устойчиво бъдеще, както и 10 ключови области за действие, за да се превърне тази визия в реалност.

Този тласък за трансформиране на транспорта идва в момент, в който целият сектор все още е разтърсен от въздействието на коронавируса. С увеличените публични и частни инвестиции в модернизацията и екологизирането на нашите флоти и инфраструктура, както и чрез укрепване на единния пазар, сега имаме историческата възможност да направим европейския транспорт не само по-устойчив, но и по-конкурентоспособен в световен мащаб и по-адаптивен при всякакви бъдещи сътресения.

Зелена еволюция: никой няма да бъде изоставен

Никой обаче не трябва да бъде изоставен заради тази еволюция:

  • от решаващо значение е мобилността да е налична и достъпна за всички
  • да се запази връзката със селските и отдалечените региони
  • секторът да предлага добри социални условия и да осигурява атрактивни работни места

Всички видове транспорт трябва да станат по-устойчиви благодарение на широкодостъпните зелени алтернативи и подходящи стимули, въведени за насърчаване на прехода. Точно определени междинни цели ще осигурят напредъка на европейската транспортна система към интелигентно и устойчиво бъдеще.

Стратегията за мобилност на Европейската комисия

Разгледайте информационния пакет, публикуван от Европейската комисия: