Vihreä, älykäs ja kohtuuhintainen liikkuvuus

Liikenteen perusteellinen muutos

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Liikenteen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 5 %, ja se työllistää Euroopassa yli 10 miljoonaa ihmistä, joten liikennejärjestelmä on ratkaisevan tärkeä eurooppalaisille yrityksille ja maailmanlaajuisille toimitusketjuille.

European Commission's Mobility StrategySamaan aikaan liikenne aiheuttaa yhteiskunnalle myös haittoja, kuten:

  • kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöjä
  • melua
  • liikenneonnettomuuksia ja ruuhkia

Liikenteen päästöt muodostavat nykyisin noin neljänneksen EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Euroopan komissio on laatinut kattavan liikkuvuusstrategian, jossa määritellään välitavoitteet älykkäälle ja kestävälle tulevaisuudelle sekä kymmenen keskeistä toiminta-alaa vision toteuttamiseksi.

Tämä pyrkimys liikenteen muuttamiseen tapahtuu aikana, jolloin koko ala vielä kärsii koronaviruspandemian vaikutuksista. Kun ajoneuvokannan ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseen ja viherryttämiseen suunnatut julkiset ja yksityiset investoinnit lisääntyvät ja sisämarkkinat vahvistuvat, meillä on nyt historiallinen tilaisuus tehdä Euroopan liikenteestä maailmanlaajuisesti paitsi kestävämpää myös kilpailukykyisempää sekä lujittaa sitä tulevien häiriöiden varalta.

Vihreä kehitys: kukaan ei jää jälkeen

Tämän kehityksen pitäisi kuitenkin hyödyttää kaikkia:

  • on ratkaisevan tärkeää, että liikkuvuus on kaikkien saatavilla ja kohtuuhintaista
  • että maaseutualueet ja syrjäiset alueet ovat edelleen yhteydessä toisiinsa
  • että ala tarjoaa hyvät sosiaaliset olosuhteet ja houkuttelevia työpaikkoja

Kaikista liikennemuodoista on tultava kestävämpiä: vihreitä vaihtoehtoja on tultava laajalti saataville ja siirtymän vauhdittamiseksi on otettava käyttöön oikeanlaisia kannustimia. Konkreettiset välitavoitteet pitävät Euroopan liikennejärjestelmän edistymisen suunnassa kohti älykästä ja kestävää tulevaisuutta.

Euroopan komission liikkuvuusstrategia

Tutustu Euroopan komission julkaisemaan tietopakettiin: