Zelená, inteligentní a cenově dostupná mobilita

Zásadní transformace dopravy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Doprava přispívá k HDP EU přibližně 5 % a zaměstnává v Evropě více než 10 milionů lidí. Proto má dopravní systém zásadní význam pro evropské podniky a globální dodavatelské řetězce.

European Commission's Mobility StrategyZároveň ale doprava není pro naši společnost bez nákladů:

  • emise skleníkových plynů a znečišťujících látek,
  • hlučnost,
  • silniční nehody a dopravní zácpy.

Emise z dopravy dnes představují přibližně čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská komise vypracovala komplexní strategii pro mobilitu, která stanoví milníky pro inteligentní a udržitelnou budoucnost a deset klíčových oblastí činnosti, aby se tato vize stala skutečností.

Tato snaha o transformaci dopravy přichází v době, kdy celé toto odvětví stále ještě trpí dopady koronavirové pandemie. Díky zvýšeným veřejným a soukromým investicím do modernizace a ekologizace našich letadlových parků a infrastruktury a díky posílení jednotného trhu máme nyní historickou příležitost učinit evropskou dopravu nejen udržitelnější, ale také konkurenceschopnější v celosvětovém měřítku a odolnější vůči případným budoucím otřesům.

Zelená evoluce: nikdo nebude opomenut

Při této evoluci by však neměl být nikdo opomenut:

  • je věcí zásadního významu, aby mobilita byla dostupná a cenově přijatelná pro všechny,
  • aby venkovské a odlehlé regiony nezůstaly izolované,
  • aby toto odvětví nabízelo dobré sociální podmínky a poskytovalo atraktivní pracovní místa.

Je třeba, aby se všechny druhy dopravy staly více udržitelnými, aby byly široce dostupné ekologické alternativy a aby byly na podporu této transformace zavedeny správné pobídky. Konkrétní milníky zachovají směřování evropského dopravního systému k inteligentní a udržitelné budoucnosti.

Strategie pro mobilitu Evropské komise

Seznamte se s informačním balíčkem zveřejněným Evropskou komisí: