Groene, slimme en betaalbare mobiliteit

Een fundamentele transformatie van het vervoer

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Het vervoer is goed voor ongeveer 5 % van het bbp van de EU en biedt meer dan 10 miljoen mensen in Europa werk, daarom is het vervoerssysteem van cruciaal belang voor Europese bedrijven en mondiale toeleveringsketens.

European Commission's Mobility StrategyTegelijkertijd brengt het vervoer kosten voor onze samenleving met zich mee:

  • uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen
  • geluid
  • verkeersongevallen en files

Momenteel is de uitstoot van het vervoer goed voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

De Europese Commissie heeft een alomvattende strategie voor mobiliteit opgesteld, waarin mijlpalen zijn vastgesteld voor een slimme en duurzame toekomst en 10 belangrijke actiegebieden om de visie te verwezenlijken.

Dit initiatief om het vervoer te transformeren komt op een moment dat de hele sector nog steeds herstellende is van de gevolgen van het coronavirus. Met meer publieke en private investeringen in de modernisering en vergroening van onze vloten en infrastructuur, en door de interne markt te versterken, hebben we nu een historische kans om het Europese vervoer niet alleen duurzamer te maken, maar ook concurrerender op wereldschaal en beter bestand tegen eventuele problemen in de toekomst.

Groene evolutie: niemand wordt uitgesloten

Deze evolutie mag echter niemand uitsluiten:

  • het is van cruciaal belang dat mobiliteit voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is
  • dat de landelijke en afgelegen gebieden met elkaar verbonden blijven
  • dat de sector goede sociale voorwaarden biedt en voor aantrekkelijke banen zorgt

Alle vervoerswijzen moeten duurzamer worden, waarbij groene alternatieven op ruime schaal beschikbaar zijn en de juiste stimulansen worden gegeven om de overgang te stimuleren. Aan de hand van concrete mijlpalen zal het Europese vervoerssysteem koers zetten naar een slimme en duurzame toekomst.

Mobiliteitsstrategie van de Europese Commissie

Bekijk het informatiepakket dat de Europese Commissie heeft gepubliceerd: