Smart och miljövänlig mobilitet till överkomligt pris

En fundamental omvandling av transportsektorn

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Transportsektorn bidrar med cirka 5 procent till EU:s BNP och sysselsätter över 10 miljoner människor i EU. Därför är transportsystemet ytterst viktigt för företagen i EU och för de globala leveranskedjorna.

European Commission's Mobility StrategySamtidigt medför transporterna kostnader för samhället:

  • utsläpp av växthusgaser och föroreningar
  • buller
  • trafikolyckor och trafikstockningar

Transportutsläppen står i dag för cirka en fjärdedel av EU:s samlade utsläpp av växthusgaser.

EU-kommissionen har tagit fram en heltäckande mobilitetsstrategi. I den fastställs milstolpar på vägen mot en smart och hållbar framtid samt tio viktiga områden där man behöver vidta åtgärder för att förverkliga visionen.

Det här krafttaget för att omvandla transportsektorn kommer samtidigt som hela sektorn fortfarande är i gungning till följd av coronavirusets effekter. Tack vare ökade offentliga och privata investeringar i modernisering och miljöanpassning av våra fordonsparker och infrastrukturer, och genom stärkning av den inre marknaden, har vi nu en historisk möjlighet att inte bara göra europeiska transporter hållbarare, utan även mer internationellt konkurrenskraftiga.

 

Den gröna evolutionen: ingen ska lämnas utanför

Ingen ska dock lämnas utanför den här utvecklingen. Det är mycket viktigt

  • att mobiliteten blir tillgänglig och prismässigt överkomlig för alla,
  • att kommunikationerna till avlägsna regioner bibehålls,
  • att sektorn erbjuder bra sociala villkor och attraktiva arbetstillfällen.

Alla transportsätt måste bli hållbarare. Gröna alternativ ska vara allmänt tillgängliga och rätt incitament ska skapas för att driva på omställningen. Med hjälp av konkreta milstolpar håller vi det europeiska transportsystemet på rätt spår mot en smart och hållbar framtid.

EU-kommissionens mobilitetsstrategi

EU-kommissionen har tagit fram ett informationspaket med följande innehåll där du kan läsa mer: