Operatörsvägledning för drönarpiloter

Videor, era frågor och Easas svar, infografik och mycket annat ...

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Omkring 2 000 deltagare följde Easas direktstreamningar av drönare i december 2020. Under evenemangen fick Easa även svara på en mängd frågor från både användare av fritidsdrönare och operatörer inom kommersiell drönarflygning.

Videor från de strömmade evenemangen på Easas YouTube-kanal 

Drones events December 2020Se videorna för de olika sessionerna och läs Easas svar på de frågor som ställdes under varje evenemang.

  • Flyga en drönare för nöjes skull: Video och vanliga frågor
  • Flyga en drönare professionellt: Video och vanliga frågor
  • Säker drönarflygning med Donnie och Paul: Videor
  • Nytt förfarande för konstruktionsverifiering för godkännande av drönarverksamhet i kategorin ”specifik” – SAIL III och IV: Video 

Operating a Drone for fun – some simple steps before you flyNöjesflygning med drönare – några enkla steg innan du sätter igång 

Registrera dig på nätet hos den ansvariga myndigheten i ditt land, gå en utbildning och klara ett nätbaserat prov, få ett digitalt fjärrpilotcertifikat och planera och förbered dig inför varje flygning.

What kind of drone can I fly?Vem kan flyga vilken typ av drönare?

Den schematiska vyn ger dig en bra översikt över vem som kan flyga vilken drönare i vilken underkategori under vilka förhållanden. Läs det noggrant, det hjälper dig med ditt beslut vilken drönare du ska gå efter. 

  • Click on the image to open and download the PDF.

Infografik att ladda ned och dela med andra drönaroperatörer

Drone InfographicsDet finns mer! Syftet med infografiken är att du ska kunna ladda ned och dela den med andra drönaroperatörer. Grafiken är utformad så att den täcker in alla aspekter.

  • De viktigaste aspekterna för säker hantering av drönaren
  • Följ gällande regler och drönarens bruksanvisning
  • Registrera dig som drönaroperatör
  • Gå utbildningen och genomför provet på nätet

… och mycket annat. Du hittar infografiken för drönare på EASA Pro! 

Informationsmaterial om drönareNew drone categories

Vi har publicerat broschyrer för alla kategorier (klasserna 0–6). Broschyrerna finns tillgängliga på alla EU-språk och syftar till att göra det enklare för alla att bekanta sig med kraven och förstå dem.
I broschyrerna framgår det vad drönaroperatörer och fjärrpiloter ska göra och vad de inte får göra. Broschyrerna medföljer i förpackningen till alla drönare som säljs, men de kan också laddas ned från den här webbplatsen.

Drones - non-eu residentsBosatta utanför EU som vill ta med sin drönare till ett EU-land

Planerar du att ta med din drönare till ett EU-land? Vår affisch visar vad du behöver göra.

EASA Pro – mer om civila drönare (obemannade luftfartyg)

På webbplatsen EASA Pro finns mycket annan information, så gå in på den om du vill läsa mer: