Pokyny pre pilotov dronov

videá, vaše otázky a odpovede agentúry EASA, infografiky a mnoho iného ....

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Približne 2 000 účastníkov v decembri 2020 sledovalo naživo vysielané podujatia s dronmi organizované agentúrou EASA. V rámci nich sa objavilo množstvo otázok z radov komunity využívajúcej drony na rekreačné účely a od prevádzkovateľov dronov využívajúcich drony na obchodné účely, na ktoré agentúra EASA odpovedala.

Drones events December 2020Videá so živým vysielaním podujatí agentúry EASA na kanáli YouTube

Pozrite si videozáznamy jednotlivých relácií a súbor otázok a odpovedí, ktoré sú výsledkom jednotlivých podujatí.

  • Lietanie s dronom pre zábavu: Video a Otázky a odpovede
  • Profesionálne lietanie s dronom: Video a Otázky a odpovede
  • Ako bezpečne lietať s dronmi s Donniem a Paulom: Videá
  • Nový proces overovania konštrukcie na povolenie prevádzky dronov v „špeciálnej“ kategórii – SAIL III a IV: Video 

Operating a Drone for fun – some simple steps before you flyPrevádzka dronu pre zábavu – niekoľko jednoduchých krokov pred letom

Zaregistrujte sa online vo Vnútroštátnom orgáne civilného letectva v krajine, v ktorej máte trvalý pobyt, absolvujte výcvik a online skúšku, získajte online osvedčenie pilota na diaľku a každý let si naplánujte a pripravte.

What kind of drone can I fly?Kto môže lietať na akom type drona?

Schematický pohľad vám poskytne dobrý prehľad o tom, kto môže lietať s akým dronom v akej podkategórii za akých podmienok. Prečítajte si ho pozorne, pomôže vám pri rozhodovaní, pre aký dron ísť. 

  • Kliknutím na obrázok otvoríte a stiahnete PDF.

Infografika – prevezmite si ju a zdieľajte ju s ostatnými prevádzkovateľmi dronov

Drone InfographicsA je toho ešte viac! Infografiky si môžete prevziať a zdieľať v celej komunite prevádzkovateľov dronov. Zahŕňa všetky aspekty a je vám k dispozícii, aby ste ich preskúmali.

  • Hlavné aspekty bezpečnej prevádzky dronu.
  • Dodržiavajte pravidlá a návod na obsluhu dronu.
  • Zaregistrujte sa ako prevádzkovateľ dronu.
  • Absolvujte online školenie a skúšky.

… A mnoho ďalších informácií nájdete na stránke EASA Pro „Infografika pre drony“. 

Informačné oznámenia o dronoch

New drone categoriesBoli zverejnené letáky pre všetky kategórie (triedy 0 – 6) s prekladmi do jazykov EÚ, vďaka ktorým môže každý tieto požiadavky ľahšie pochopiť a oboznámiť sa s nimi.
V letákoch sa zdôrazňuje, čo prevádzkovatelia a piloti dronov majú a čo nesmú robiť. Nájdete ich v balení každého zakúpeného dronu – alebo si ich môžete prevziať z tohto webového sídla.

Rezidenti z krajín mimo EÚ, ktorí navštívia Európu a privezú si drony

Drones - non-eu residentsPlánujete si do Európy priniesť dron? Pozrite si náš plagát a zistite, čo musíte urobiť.

EASA Pro – viac o civilných dronoch (bezpilotných lietadlách)

Na webovej stránke EASA Pro je k dispozícii oveľa viac informácií, takže ak hľadáte ďalšie informácie, pozrite si: