Instrumente de piață pentru o aviație mai sustenabilă

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

O modalitate importantă și eficace de reducere a emisiilor generate de aviație sunt „instrumentele de piață”, menite să completeze soluțiile tehnologice, de exemplu aeronave de concepție nouă, operațiuni mai eficiente și utilizarea de carburanți de aviație sustenabili.

Acest articol se concentrează asupra a două instrumente de piață existente care privesc activitățile aviatice, și anume: schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și schema OACI de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA).

Instrumentele de piață

Instrumentele de piață sunt instrumente concepute pentru a aborda impactul aviației asupra climei, contribuind astfel la reducerea emisiilor. Aceste instrumente suplimentare depășesc ceea ce pot atinge măsurile operaționale, tehnologice sau carburanții de aviație sustenabili și sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor ambițioase stabilite pentru sectorul aviației. Conceptul de bază al unui instrument de piață este internalizarea costului extern al emisiilor de dioxid de carbon, stimulând astfel investițiile sectorului aviației pentru a-și reduce amprenta de carbon. Pe scurt: sectorul este interesat direct să reducă emisiile deoarece costurile le sunt apoi imputate.

Sisteme de comercializare a emisiilor și scheme de compensare

Atât sistemele de comercializare a certificatelor de emisii (de exemplu, EU ETS), cât și schemele de compensare (de exemplu, CORSIA) combat emisiile generate de aviație, dar diferă în ceea ce privește modul de funcționare. ETS-urile acționează, în general, în vederea atingerii unor obiective de reducere a emisiilor la nivel macroeconomic (așa-numitele „plafoane”), iar schemele de compensare compensează emisiile prin reduceri în alte sectoare, dar fără plafonul respectiv.

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) – schema de plafonare și comercializare

EU ETS este un sistem de plafonare și comercializare, care stabilește pentru operatorii de transport aerian un număr limitat de certificate de emisii, limitând cantitatea totală de emisii din sector. ETS este piatra de temelie a politicii Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice.

Numărul total de certificate de emisii este limitat („plafonat”) și scade în timp printr-un factor liniar de reducere, asigurând astfel îndeplinirea obiectivului de reducere absolută a nivelului emisiilor de CO2 la nivel de sistem.

Exemplu:

Operatorul aerian A nu a utilizat toate cotele de emisii care i s-au alocat și, prin urmare, este în măsură să le vândă operatorului aerian B.

Operatorul aerian B a folosit mai multe emisii decât avea alocate și, prin urmare, trebuie să cumpere certificate suplimentare de la operatorul aerian A.

Operatorii aerieni își pot comercializa certificatele de emisii excedentare cu alt operator aerian care ocazionează/produce emisii care depășesc emisiile alocate.

Acest lucru înseamnă că, în ansamblu, cantitatea de emisii este:

  • Plafonată la un anumit nivel
  • Redusă treptat, sectorul aviatic putând să-și reducă astfel obiectivele de emisii.

Oferta și cererea de certificate stabilesc prețul lor în cadrul EU ETS, iar cu cât prețul este mai mare, cu atât stimulentul de reducere a emisiilor este mai puternic. O parte din veniturile generate prin licitarea certificatelor de emisii sunt direcționate către Fondul pentru inovare, care va susține demonstrarea comercială a tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu scopul de a aduce pe piață soluții industriale de decarbonizare a Europei și de a sprijini tranziția către neutralitatea climatică.

Obiectiv: Se preconizează că EU ETS va avea ca rezultat reducerea emisiilor la nivelul întregii economii cu 43 % în 2030 față de nivelurile din 2005 pentru sectoarele vizate de ETS.

OACI CORSIA – Schemă de compensare

Obiectiv: Obiectivul CORSIA este de a atinge o creștere neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon începând cu 2020, și anume de a se asigura că emisiile nete de CO2 generate de aviația internațională nu depășesc nivelurile din 2020. Operatorii aerieni vor fi obligați să cumpere credite de compensare pentru a compensa emisiile de CO2 care depășesc nivelul de referință pentru 2019-2020,

ceea ce înseamnă că:

  • Emisiile nete de CO2 sunt limitate la nivelurile din 2020, iar emisiile nete de CO2 peste nivelurile din 2020 vor fi compensate prin CORSIA
  • Reducerea emisiilor în toate sectoarele, permițând o abordare integrată a reducerii emisiilor.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul OACI.

Raportare solidă și fiabilă a emisiilor – realizarea de reduceri ale emisiilor

Atât EU ETS, cât și CORSIA includ sisteme similare de monitorizare, raportare și verificare (MRV), menite să asigure că informațiile privind emisiile de CO2 colectate prin intermediul sistemului sunt solide și fiabile. Sistemul MRV pe scurt:


Monitorizare
Autoritățile competente ale statelor verifică și aprobă un Plan de monitorizare a emisiilor propus de fiecare companie aeriană. Companiile aeriene își vor monitoriza emisiile de CO2 prin metoda monitorizării arderii carburantului sau printr-un instrument de estimare.

Raportare
Informațiile necesare despre CO2 vor fi grupate anual și raportate autorităților competente de către companiile aeriene.

Verificare
O verificare a informațiilor privind emisiile de CO2 efectuată de un terț asigură că datele raportate sunt exacte și corecte. Verificatorul trebuie să fie independent de compania aeriană, trebuie să respecte standardele internaționale în activitatea sa și să fie acreditat pentru această sarcină de un organism național de acreditare.

EU ETS și CORSIA au evoluat în ultimii anii și vor continua să evolueze. Ambele vor aborda reducerile de emisii în plus față de cele care se pot obține prin tehnologie, măsuri operaționale și carburanți de aviație sustenabili. Mai multe informații și fapte se vor publica în următoarea ediție a Raportului de mediu al aviației europene (EAER) prevăzut a fi publicat în 2022.

Impactul pentru pasageri

Instrumentele de piață ca, de exemplu, EU ETS și CORSIA și costurile asociate emisiilor de carbon trebuie considerate un instrument de stimulare a investițiilor sectorului aviatic pentru a-și reduce amprenta de carbon.

Din perspectivă istorică, costurile cu carbonul au reprezentat între 0,2 % și 1,3 % din costurile totale de exploatare pentru companiile aeriene, ceea ce reprezintă o mică parte din costurile totale în comparație cu, de exemplu, carburantul de aviație.

Deși este posibil ca companiile aeriene să transfere integral sau parțial pasagerilor costul achiziționării certificatelor ETS și/sau a creditelor de compensare CORSIA, impactul asupra prețurilor biletelor depinde de diverși factori, inclusiv de distanța zborului și de nivelul concurenței pe o anumită rută.

Contribuția EASA

EASA este implicată îndeaproape în activitatea legată de instrumentele de piață, și anume:

Asistență tehnică pentru Comisia Europeană în ceea ce privește instrumentele de piață, inclusiv stabilirea de standarde CORSIA prin forumurile OACI relevante și sprijin pentru punerea în aplicare a EU ETS.

Sprijin pentru partenerii internaționali în implementarea CORSIA prin proiecte EASA de cooperare internațională, de exemplu în regiunile din Asia de Sud-Est, Insulele din Pacific, Africa, zona Caraibilor și America Latină.

Desfășurarea de activități de cercetare privind instrumentele de piață, care cuprind proiecte din programul de cercetare Orizont 2020, precum și din programul UE Orizont, care au crescut rapid în ultimii ani.