Seoleitleáin Leictreacha

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Aerárthach leictreach – bonnlíne a bhunú 

Ní mór tús a chur le teicneolaíochtaí nuaSeoleitleáin agus leis an nuálaíocht áit éigin.

Is minic a thosaíonn teicneolaíochtaí nua san eitlíocht le seoleitleáin. D’fhéadfá a fhiafraí cén fáth.  Bhuel, mar atá leis an gcuid is mó de ghnéithe sa nuálaíocht, ní oibríonn gach rud mar a beartaíodh agus más mian leat córas breosla nua a thástáil, cén bealach níos fearr chun tús a chur leis sin ná triail a bhaint as le seoleitleáin ar dtús. Má oibríonn sé le linn tástála, níos fearr fós! Mura n-oibríonn sé, is féidir le seoleitleán dul i muinín a chumais “seoladh abhaile” i gcónaí. Tá an tsábháilteacht ríthábhachtach.

Innill leictreacha le haghaidh seoleitleán – ceanglais sábháilteachta a chomhlíonadh

Tógadh na chéad chéimeanna i dtreo deimhniúcháin le haghaidh seoleitleán leictreach in 1995 le Luftfahrt-Bundesamt (LBA) na Gearmáine mar Údarás Náisiúnta freagrach as. Ghlac EASA an cúram sin go foirmiúil in 2003, agus d’fhan an LBA i gceannas ar na cúraimí teicniúla a bhaineann leis an aerárthach. Láimhseáil EASA na cúrsaí ó thaobh an innill de.
Leis na sonraíochtaí deimhniúcháin atá ann cheana le haghaidh seoleitleáin (CS-22) ag an am sin, níor cumhdaíodh ná níor ceadaíodh do sheoleitleáin córas tiomána leictreach a shuiteáil, agus mar is gnách le haon athruithe ar shonraíochtaí, bhí ar EASA agus ar LBA a shuí ar dtús an mbeadh sé sin i gcomhréir leis an gceanglas is gá chun sábháilteacht eitlíochta a áirithiú, rud arb ionann agus an cheist ‘An mbeadh sé sábháilte é a eitilt?’ a chur.

Coinníoll Speisialta – ceanglais maidir le córas tiomána leictrí

In 2006, chuir saineolaithe ón Stiúrthóireacht um Dheimhniú in EASA ceanglais le haghaidh córas tiomána leictrí le chéile agus chuaigh siad i gcomhairle le páirtithe leasmhara i dtionscal na heitlíochta a bhí in ann na ceanglais a ghrinnscrúdú agus aiseolas díreach a thabhairt do EASA. Tar éis chomhdhlúthú na mbarúlacha go léir, bhí EASA in ann an coinníoll speisialta a eisiúint lena gcomhlánaítear CS-22 chun bonn deimhniúcháin iomlán a bhunú.

  • Má tá suim agat san fhaisnéis theicniúil, seiceáil an comhairliúchán gaolmhar ar EASA Pro a foilsíodh in 2006.

Coinníoll Speisialta – gnéithe dearaidh do shuiteáil 

Bhí gá leis an dara comhairliúchán chun féachaint ar na gnéithe dearaidh a bhaineann le córas tiomána leictrí a shuiteáil ar eitleán faoi chreat EASA. Cad iad na gléasanna stórála fuinnimh a bheadh sábháilte le húsáid? Ceallraí in-athluchtaithe, teicneolaíochtaí stórála fuinnimh éagsúla eile amhail cealla breosla nó toilleoirí, nó córais tiomána hibrideacha? Arís eile, chuaigh saineolaithe EASA i gcomhairle leis an tionscal eitlíochta maidir leis na ceanglais agus tugadh an dara céim chun críche in 2014.

  • Seiceáil an comhairliúchán maidir le EASA Pro chun tuilleadh eolais a fháil.

An chéim dheiridh – an rialachán a thabhairt cothrom le dáta

A luaithe a shroichfidh an teicneolaíocht le haghaidh córais tiomána leictreacha agus a bhainfidh a suiteáil leibhéal cobhsaí amach, beifear in ann athrú ar an rialachán Eorpach a sheoladh. Mar aon le gach athrú ar na caighdeáin atá ann cheana nó ar chaighdeáin nua maidir le sábháilteacht eitlíochta, foilseoidh EASA Cinneadh ón nGníomhaireacht maidir leis sin.

Mar a sheasann cúrsaí

Tá roinnt córas tiomána leictrí do sheoleitleáin ar fáil anois, agus beidh méadú ar an éileamh do mhonaróirí. San Eoraip, tá trí phríomhchóras i ndeighleog an mhargaidh seo do chórais tiomána leictrí. Tá siad uile deimhnithe ag EASA agus sábháilte le húsáid.
Idir an dá linn, tá an tionscal eitlíochta agus institiúidí taighde ag féachaint ar theicneolaíochtaí níos nuaí fós, amhail Hidrigin nó Bithbhreoslaí, chun a mheas an bhféadfadh siad bealach a thairiscint chun a chinntiú go bhfuil tionscal na seoleitleán faoi thiomáint innill inbhuanaithe.