Elektriskie planieri

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Elektriskie lidaparāti – bāzes līnijas izveide 

Jaunām tehnoloģijām un inovācijām ir kaut kur jāsākas Planieri.

Jaunu tehnoloģiju ieviešana aviācijā bieži sākas ar planieriem. Jūs varat jautāt, kāpēc tā?  Tāpat kā lielākā daļa inovācijas aspektu, ne viss darbojas, kā plānots, un, ja vēlaties izmēģināt jaunu degvielas sistēmu, iesākumam nav nekā labāka par izmēģināšanu ar planieri. Ja testēšanas laikā tas darbojas, tad ir labi! Ja nedarbojas, planieris vienmēr var pats “atgriezties mājās”. Galvenais ir drošība.

Elektriskie dzinēji planieriem – atbilstība drošības prasībām

Pirmie soļi ceļā uz elektrisko planieru sertifikāciju tika sperti 1995. gadā ar Vācijas Luftfahrt-Bundesamt (LBA) kā atbildīgo valsts iestādi. EASA to oficiāli pārņēma 2003. gadā, un LBA joprojām bija atbildīga par tehniskajiem uzdevumiem saistībā ar lidaparātu, savukārt EASA darbojās ar dzinēju.
Pastāvošās planieru (CS-22) sertifikācijas specifikācijas tolaik neattiecās uz planieri vai neļāva tam uzstādīt elektrisko dzinēju sistēmu. Un kā parasti, veicot jebkādas izmaiņas specifikācijās, EASA un LBA vispirms bija jānosaka, vai tas atbilstu nepieciešamajai prasībai nodrošināt aviācijas drošību, t. i., “Vai lidošana būtu droša”.

Īpašs nosacījums – prasības attiecībā uz elektrisko dzinēju sistēmu

Eksperti no EASA Sertifikācijas direktorāta no 2006. gadā apkopoja prasības elektrisko dzinēju sistēmai un konsultējās ar aviācijas nozares ieinteresētajām personām, kuras spēja rūpīgi izpētīt prasības un dot tiešu atsauksmi EASA. Pēc visu komentāru konsolidācijas EASA viedoklis bija, ka jāizvirza īpašs nosacījums, kas papildina CS-22, lai ieviestu pilnīgu bāzi sertifikācijai.

Īpašs nosacījums – konstrukcijas parametri uzstādīšanai 

Otra konsultācija bija vajadzīga, lai pētītu konstrukcijas parametrus elektrisko dzinēju sistēmas uzstādīšanai uz planiera EASA sistēmas ietvaros. Kādas ierīces enerģijas uzkrāšanai būtu drošas lietošanai? Atkārtoti uzlādējamas baterijas, citas dažādas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, piemēram, degvielas elementus vai kondensatorus, vai hibrīdās dzinēju sistēmas? EASA eksperti atkal apspriedās ar aviācijas nozari par prasībām, un 2014. gadā tika pabeigts otrais posms.

Pēdējais posms – regulējuma atjaunināšana

Tiklīdz elektrisko dzinēju sistēmu un to uzstādīšanas tehnoloģija sasniedz stabilu līmeni, var sākt veikt izmaiņas Eiropas regulējumā. Tāpat kā attiecībā uz visām izmaiņām spēkā esošajos vai jaunajos aviācijas drošības standartos, EASA publicēs Aģentūras lēmumu par šo jautājumu.

Pašreizējais stāvoklis

Planieriem ir pieejamas vairākas elektrisko dzinēju sistēmas, un ražotājiem būs jārēķinās ar pieprasījuma pieaugumu. Eiropā šā tirgus segmentā ir trīs galvenās elektrisko dzinēju sistēmas, ko EASA ir visas sertificējusi un kas ir drošas izmantošanai.
Vienlaikus aviācijas nozare un pētniecības institūti pēta vēl jaunākas, piemēram, ūdeņraža vai biodegvielu tehnoloģijas, lai novērtētu, vai ar tām varētu piedāvāt veidu, lai nodrošinātu ar dzinēju darbināmu planieru nozares ilgtspēju.