Elektrilised purilennukid

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Elektriõhusõidukid – lähtetaseme kehtestamine 

Uued tehnoloogiad ja innovatsioon peavad kusagilt algamaPurilennukid.

Uute tehnoloogiate juurutamine lennunduses algab sageli purilennukitest. Võite küsida, miks.  Nagu enamasti uuendustega, ei pruugi kõik plaanipäraselt sujuda, seetõttu on uue kütusesüsteemi katsetamiseks parim viis teha seda purilennukis. Kui süsteem testi ajal toimib, on kõik korras! Kui see ei toimi, saab purilennukiga alati maa peale liuelda. Kõige olulisem on turvalisus.

Purilennukite elektrimootorid – vastavus ohutusnõuetele

Esimese sammu elektrimootoriga purilennuki sertifitseerimiseks tegi 1995. aastal Saksamaa vastutav riiklik asutus Luftfahrt-Bundesamt (LBA). EASA võttis protsessi 2003. aastal ametlikult üle. LBA vastutab õhusõidukiga seotud tehniliste aspektide, EASA vastutab mootori eest.
Sel ajal purilennukitele (CS-22) kehtinud sertifitseerimisspetsifikatsioonid ei hõlmanud või ei võimaldanud purilennukile elektriajamisüsteemi paigaldamist ning – nagu tavaliselt spetsifikatsioonide muudatustega– pidid EASA ja LBA esmalt kindlaks tegema, kas need on kooskõlas lennuohutuse tagamise nõudega, st kas oleks ohutu lennata.

Eritingimus – elektriajamisüsteemi nõue

2006. aastal koostasid EASA sertifitseerimisdirektoraadi eksperdid elektriajamisüsteemi nõuded ja konsulteerisid lennundussektori huvirühmadega, kes olid suutelised nõudeid kontrollima ja andma EASA-le otsest tagasisidet. Pärast kõigi märkuste koondamist andis EASA välja CS-22 täiendava eritingimuse, et kehtestada täielik sertifitseerimisalus.

  • Kui teid huvitab tehniline teave, vaadake platvormil EASA Pro seonduvat konsultatsiooni, mis avaldati 2006. aastal.

Eritingimus – paigaldamisega seotud disainielemendid 

Teine konsultatsioon oli vajalik selleks, et uurida EASA raamistikus purilennukile elektriajamisüsteemi paigaldamise disainielemente. Mis energiasalvestusseadmeid oleks ohutu kasutada? Taaslaetavad akud, muud erinevad energiasalvestustehnoloogiad, nt kütuseelemendid või kondensaatorid, või hübriidajamisüsteemid? Jällegi konsulteerisid EASA eksperdid lennundussektoriga nõuete osas ja 2014. aastal jõudis lõpule teine etapp.

Viimane etapp – õigusaktide ajakohastamine

Niipea kui elektriajamisüsteemide ja nende paigaldamise tehnoloogia saavutavad stabiilse taseme, saab teha muudatused Euroopa õigusaktides. Nagu kehtivate või uute lennundusohutusstandardite muudatustega, avaldab EASA vastava ameti otsuse.

Hetkeseis

Juba on saadaval mitmed purilennukite elektriajamisüsteemid ja tootjad näevad peagi nõudluse kasvu. Euroopas pakutakse selles turusegmendis kolme peamist elektriajamisüsteemi, mis kõik on EASA poolt sertifitseeritud ja ohutud.
Samas uurivad lennundustööstus ja uurimisinstituudid veel uuemaid tehnoloogiaid, nt vesinik või biokütused, et hinnata, kas need võimaldaksid tagada mootori jõul töötava purilennukitööstuse kestlikkuse.