Sähköpurjelentokoneet

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Sähkökäyttöiset ilma-alukset – lähtökohtien luominen 

Uusien teknologioiden ja innovaatioiden on aina alettava Purjelentokoneet jostakin.

Ilmailussa uuden teknologiat saavat usein alkunsa purjelentokoneista. Saatat ihmetellä, miksi.  Kuten usein innovaatioissa, kaikki ei toimi suunnitellusti, ja jos haluat testata uutta polttoainejärjestelmää, mikä olisi parempi tapa aloittaa kuin kokeilla sitä ensin purjelentokoneessa. Jos se toimii testauksen aikana, hienoa! Jos se sen sijaan ei toimi, purjekone voi aina laskeutua liidellen maahan. Olennaista on turvallisuus.

Sähkömoottoreita purjekoneisiin turvallisuusvaatimusten mukaisesti

Ensimmäiset askeleet kohti sähkökäyttöisen purjelentokoneen sertifiointia otettiin vuonna 1995, jolloin Saksan Luftfahrt-Bundesamt (LBA) oli asiasta vastaava kansallinen viranomainen. EASA aloitti toimintansa virallisesti vuonna 2003, jolloin se otti vastuulleen moottoria koskevat tehtävät, kun LBA vastasi edelleen ilma-alukseen liittyvästä teknisestä puolesta.
Tuohon aikaan voimassa olleet purjelentokoneiden sertifiointieritelmät (CS-22) eivät kattaneet tai sallineet sähkömoottorin asentamista purjelentokoneeseen, ja kuten tavanomaisesti eritelmiin tehtävissä muutoksissa, EASAn ja LBA:n oli ensin selvitettävä, olisiko se lentoturvallisuuden varmistamista koskevan vaatimuksen mukaista. Toisin sanoen, olisiko lentäminen turvallista.

Erityisehto – vaatimukset sähkömoottorille

EASOn sertifiointiosaston asiantuntijat laativat vuonna 2006 vaatimukset sähkömoottoreita varten ja kuulivat ilmailualan sidosryhmiä, jotka pystyivät tutkimaan vaatimuksia ja antamaan virastolle suoraa palautetta. Sen jälkeen, kun kaikki huomautukset oli koottu yhteen, EASA asetti CS-22:ta täydentävän erityisehdon täydellisen sertifioinnin perusteiden luomiseksi.

Erityisehto – suunnittelun erityispiirteet sähkömoottorin asentamiseksi 

Toinen kuuleminen oli tarpeen, jotta voitaisiin tarkastella suunnittelun erityispiirteitä sähkömoottorin asentamiseksi purjelentokoneeseen EASA:n puitteissa. Mitkä energiaa varastoivat laitteet olisivat turvallisia käyttää? Ladattavat paristot, muut erilaiset energiaa varastoivat teknologiat, kuten polttokennot, kondensaattorit tai hybridimoottorit? EASAn asiantuntijat kuulivat jälleen ilmailualaa vaatimuksista, ja vuonna 2014 saatiin päätökseen toinen vaihe.

Viimeinen vaihe – asetuksen päivittäminen

Heti kun sähkömoottorien teknologia ja asentaminen ovat vakiintuneella tasolla, voidaan alkaa muuttaa EU:n sääntelyä. EASA julkaisee asiaa koskevan viraston päätöksen, kuten se tekee aina, kun lentoturvallisuutta koskeviin nykyisiin standardeihin tehdään muutoksia tai uusia standardeja saadaan päätökseen.

Tilanne tällä hetkellä

Purjelentokoneiden sähkömoottoreita on nyt saatavana markkinoilla, ja niiden valmistajat arvioivat kysynnän kasvavan. Markkinasegmentillä on Euroopassa kolme sähkömoottoreiden pääjärjestelmää, jotka kaikki ovat EASAn sertifioimia ja turvallisia käyttää.
Samaan aikaan ilmailuteollisuus ja tutkimuslaitokset tarkastelevat vieläkin uudempia teknologioita, kuten vetyä tai biopolttoaineita, ja arvioivat, voisivatko ne tarjota tavan varmistaa toimialan pysyvän kestävällä pohjalla.