Elektrické kluzáky

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Elektrická letadla – stanovení základních pravidel 

Nové technologie a inovace se musí někde zrodit.Kluzáky

Zavádění nových technologií v letectví často začíná u kluzáků. Možná se ptáte proč.  Je tomu tak proto, že stejně jako u většiny aspektů inovací, ne vše vždy funguje podle plánu. A pokud chcete otestovat nový palivový systém, není lepší způsob, než provést testy nejprve na kluzáku. Pokud vše funguje, jak má, výborně! A pokud ne, u kluzáku se vždy můžete spolehnout na jeho schopnost doplachtit zpátky na letiště. Bezpečnost je na prvním místě.

Elektrické motory pro kluzáky – soulad s požadavky na bezpečnost

První kroky k získání osvědčení pro elektricky poháněný kluzák byly podniknuty v roce 1995, přičemž odpovědným vnitrostátním orgánem byl německý Úřad pro civilní letectví (Luftfahrt-Bundesamt). V roce 2003 postup formálně převzala agentura EASA s tím, že německý Úřad pro civilní letectví si nadále ponechal odpovědnost za technické úkoly související s letadlem a agentura EASA se zabývala motorem.
Certifikační specifikace pro kluzáky (CS-22) platné v dané době nepovolovaly, aby kluzák měl nainstalován elektrický pohonný systém, nebo tuto problematiku neupravovaly. A jak je obvyklé při jakýchkoli změnách specifikací, musely agentura EASA a německý Úřad pro civilní letectví nejprve stanovit, zda by to bylo v souladu s nezbytným požadavkem k zajištění bezpečnosti letectví. Jinými slovy, bylo by v takovémto letadle bezpečné létat?

Zvláštní podmínka – požadavky na elektrický pohonný systém

V roce 2006 odborníci z ředitelství pro certifikaci agentury EASA vypracovali požadavky na elektrický pohonný systém a konzultovali je se zúčastněnými stranami v leteckém průmyslu, které tyto požadavky podrobily důkladnému přezkumu a poskytly zpětnou vazbu přímo agentuře EASA. Po zapracování všech připomínek byla agentura EASA připravena vydat zvláštní podmínku, která doplňuje znění specifikace CS-22, aby byl vytvořen ucelený základ k certifikaci.

  • Pokud máte zájem o technické informace, přečtěte si na stránkách EASA Pro související konzultaci zveřejněnou v roce 2006.

Zvláštní podmínka – konstrukční prvky k instalaci 

V rámci agentury EASA byla nutná druhá konzultace k posouzení konstrukčních prvků k instalaci elektrického pohonného systému na kluzák. Jaká zařízení ke skladování energie využít, aby byla bezpečná? Nabíjitelné baterie, jiné technologie skladování energie, jako jsou palivové články nebo kondenzátory, nebo hybridní pohonné systémy? Odborníci agentury EASA opět konzultovali zástupce leteckého průmyslu ohledně příslušných požadavků a v roce 2014 byl dokončen druhý krok.

  • Více informací naleznete v související konzultaci na stránkách EASA Pro.

Závěrečný krok – aktualizace právních předpisů

Jakmile technologie pro elektrické pohonné systémy a jejich instalace dosáhnou stabilní úrovně, bude možné přistoupit ke změnám evropských právních předpisů. Stejně jako v případě všech změn stávajících nebo nových norem v oblasti bezpečnosti letectví dojde v této věci ke zveřejnění rozhodnutí agentury EASA.

Současná situace

V současnosti je pro kluzáky k dispozici celá řada elektrických pohonných systémů a jejich výrobci mohou očekávat nárůst poptávky. V Evropě se v tomto segmentu trhu nabízí tři hlavní systémy pro elektrické pohonné systémy, přičemž všechny jsou certifikované agenturou EASA a jejich použití je bezpečné.
Mezitím letecký průmysl a výzkumné ústavy zkoumají ještě novější technologie, jako je vodík nebo biopaliva, aby posoudily, zda by mohly nabídnout způsob, jak zajistit, aby odvětví motorem poháněných kluzáků zůstalo udržitelné.