Електрически планери

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Електрически въздухоплавателни средства — установяване на основните положения 

Новите технологии и иновации трябва да започнатПланери отнякъде.

Възприемането на нови технологии в авиацията често започва с планерите. Може би се питате защо.  Както при повечето аспекти в иновациите, не всичко работи по план и ако искате да тествате нова горивна уредба, какъв по-добър начин да започнете от това да опитате първо с планер. Ако работи по време на тестовете — чудесно! Ако не проработи, планерът винаги може да се върне, планирайки. Безопасността е от ключово значение.

Електрически двигатели за планери — спазване на изискванията за безопасност

Първите стъпки към сертифициране на планер с електрически двигател бяха направени през 1995 г. от отговорния национален орган Luftfahrt-Bundesamt (LBA) в Германия. През 2003 г. EASA официално пое проекта, като LBA продължи да отговаря за техническите задачи, свързани с въздухоплавателното средство, а EASA работеше по двигателя.
Съществуващите по това време сертификационни спецификации за планери (CS-22) не обхващаха и не позволяваха на планер да бъде монтирана електрическа задвижваща система. Както обикновено се случва при всяка промяна в спецификациите, EASA и LBA първо трябваше да установят дали това би съответствало на изискването за осигуряване на авиационна безопасност, което означава „Ще бъде ли безопасно да се лети?“.

Специално условие — изисквания за електрическа задвижваща система

През 2006 г. експерти от дирекция „Сертификация“ на EASA съставиха изисквания за електрическа задвижваща система и се консултираха със заинтересованите страни от авиационната индустрия, които имаха възможност да подробно да разгледат изискванията и да дадат пряка обратна връзка на EASA. След обобщаването на всички коментари EASA бе в състояние да издаде специалното условие, което допълва CS-22, за да създаде пълна сертификационна база.

  • Ако се интересувате от техническата информация, проверете свързаната с нея консултация в EASA Pro, публикувана през 2006 г.

Специално условие — конструктивни характеристики за монтаж 

Беше необходима втора консултация, за да се разгледат конструктивните характеристики за монтиране на електрическа задвижваща система на планер в рамките на EASA. Какви устройства за съхранение на енергия биха били безопасни за използване? Акумулаторни батерии, други технологии за съхранение на енергия, като например горивни клетки или кондензатори, или хибридни задвижващи системи? Експертите на EASA отново се консултираха с авиационната индустрия относно изискванията и през 2014 г. вторият етап беше завършен.

Последна стъпка — актуализиране на регламента

Веднага след като технологията за електрически задвижващи системи и тяхното монтиране достигнат стабилно ниво, може да се пристъпи към промяна на европейския регламент. Както при всички промени на съществуващи или нови стандарти за авиационна безопасност, EASA ще публикува решение на Агенцията по този въпрос.

Актуално състояние

Вече са налични редица електрически задвижващи системи за планери и търсенето при производителите ще нараства. В Европа в сегмента на този пазар се предлагат три основни електрически задвижващи системи, всички сертифицирани от EASA и безопасни за използване.
Междувременно авиационната индустрия и научноизследователските институти разглеждат още по-нови технологии, като водород или биогорива, за да преценят дали те биха могли да предложат начин да се гарантира устойчивост за индустрията на планерите с двигатели.