Elektrické vetrone

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Elektrické lietadlá – stanovenie základných pravidiel 

Nové technológie a inovácie sa musia niekde začaťVetrone.

V letectve sa nové technológie často objavujú práve vo vetroňoch. Môžete sa pýtať prečo.  Tak ako v prípade väčšiny aspektov inovácie, nie všetko funguje podľa predstáv a ak chcete testovať nový palivový systém, neexistuje lepší spôsob ako ho najprv vyskúšať na vetroni. Ak počas testovania funguje, je to vynikajúce! Ak tomu tak nie je, vetroň sa vždy môže spoľahnúť na svoju schopnosť „doplachtiť domov“. Základom je bezpečnosť.

Elektrické motory pre vetrone – súlad s bezpečnostnými požiadavkami

Prvé kroky smerom k certifikácii elektrických vetroňov uskutočnil v roku 1995 nemecký federálny úrad pre letectvo (Luftfahrt-Bundesamt) (LBA) ako príslušný vnútroštátny orgán. EASA formálne prevzala tuto aktivitu v roku 2003, pričom LBA naďalej zodpovedal za technické úlohy v súvislosti s lietadlami a EASA sa zaoberala motorom.
V tom čase existujúce certifikačné špecifikácie pre vetrone (CS-22) neumožňovali, aby vetrone mali nainštalovaný elektrický hnací systém, a ako to už v prípade akýchkoľvek zmien špecifikácií býva, EASA a LBA museli najprv stanoviť, či by to bolo v súlade s nevyhnutnou požiadavkou na zaistenie bezpečnosti letectva, čo v podstate znamená, či by bolo bezpečné takto lietať.

Osobitná podmienka – požiadavky na elektrický hnací systém

V roku 2006 odborníci z riaditeľstva pre osvedčovanie v EASA zhromaždili požiadavky na elektrický hnací systém a rokovali so zainteresovanými krajinami z leteckého priemyslu, ktoré dokázali tieto požiadavky posúdiť a dať agentúre EASA priamu spätnú väzbu. Po zhrnutí všetkých pripomienok agentúra EASA mohla vydať osobitnú podmienku, ktorou sa dopĺňa CS-22, aby sa vytvorila úplná základňa pre osvedčovanie.

  • Ak máte záujem o technické informácie, pozrite sa na súvisiacu konzultáciu v EASA Pro, ktorá bola uverejnená v roku 2006.

Osobitná podmienka – konštrukčné prvky súvisiace s montážou 

V rámci EASA bola potrebná druhá konzultácia, ktorá sa zaoberala konštrukčnými prvkami súvisiacimi s montážou elektrického hnacieho systému do vetroňov. Aké zariadenia na uskladňovanie energie by sa mohli bezpečne používať? Nabíjateľné batérie, iné rôzne technológie uskladňovania energie, ako sú palivové články alebo kondenzátory, alebo hybridné hnacie systémy? Odborníci agentúry EASA opätovne viedli konzultácie s leteckým priemyslom o požiadavkách, pričom druhá etapa sa ukončila v roku 2014.

  • Ak potrebujete viac informácií, pozrite si konzultáciu na stránke EASA Pro.

Záverečný krok – aktualizácia nariadenia

Okamžite po dosiahnutí stabilnej úrovne technológie pre elektrické hnacie systémy a ich montáž je možné začať s aktualizáciou európskeho nariadenia. Ako aj v prípade všetkých zmien existujúcich alebo nových noriem pre bezpečnosť letectva, EASA uverejní rozhodnutie agentúry v tejto záležitosti.

Súčasný stav

V súčasnosti je pre vetrone dostupných niekoľko elektrických hnacích systémov a dopyt po nich sa u výrobcov zvýši. V Európe sú v tomto segmente trhu dostupné tri hlavné elektrické hnacie systémy, ktoré všetky osvedčila agentúra EASA a ktoré je možné bezpečne používať.
Letecký priemysel a výskumné inštitúcie zároveň skúmajú ešte novšie technológie, ako je vodík alebo biopalivá, aby posúdili, či by mohli ponúknuť spôsob, ako zabezpečiť, aby priemysel výroby motorových vetroňov zostal udržateľný.