Szybowce elektryczne

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Elektryczne statki powietrzne – tworzenie podwalin 

Nowe technologie i innowacje muszą mieć Szybowcegdzieś swój początek.

Wdrażanie nowych technologii w lotnictwie często zaczyna się od szybowców. Dlaczego tak jest?  Cóż, w przypadku większości projektów innowacyjnych nie wszystko działa zgodnie z planem. Jeśli więc chce się przetestować nowy system paliwowy, najlepszym sposobem jest wypróbowanie go najpierw na szybowcu. Jeśli działa podczas testów, to świetnie! Jeśli nie – szybowiec zawsze może uruchomić swoją opcję „powrotu do domu”. Bezpieczeństwo to podstawa.

Silniki elektryczne do szybowców – spełnianie wymogów bezpieczeństwa

Pierwsze kroki w kierunku certyfikacji szybowca z napędem elektrycznym podjął w 1995 r. niemiecki urząd Luftfahrt-Bundesamt (LBA) jako właściwy organ krajowy. EASA formalnie przejęła kontrolę w 2003 r., przy czym LBA pozostał odpowiedzialny za zadania techniczne związane z samolotem, natomiast EASA zajmowała się silnikiem.
Istniejące wówczas specyfikacje certyfikacyjne dla szybowców (CS-22) nie obejmowały ani nie dopuszczały możliwości zainstalowania w szybowcu napędu elektrycznego, a jak to zwykle bywa w przypadku wszelkich zmian w specyfikacjach, EASA i LBA musiały najpierw ustalić, czy będzie to zgodne z niezbędnym wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego, czyli „Czy będzie to bezpieczne podczas lotu?”.

Warunek specjalny – wymagania dotyczące elektrycznego układu napędowego

W 2006 r. eksperci z dyrekcji ds. certyfikacji EASA opracowali wymogi dotyczące elektrycznego układu napędowego i przeprowadzili konsultacje z zainteresowanymi stronami z branży lotniczej, które przeanalizowały wymogi i przekazały EASA bezpośrednie informacje zwrotne. Po zebraniu wszystkich uwag EASA była w stanie wydać warunek specjalny, który uzupełnia CS-22 w celu ustanowienia pełnej podstawy certyfikacji.

  • Jeśli interesują Cię informacje techniczne, sprawdź powiązane konsultacje na EASA Pro opublikowane w 2006 r.

Warunek specjalny – cechy konstrukcyjne dla instalacji 

Druga konsultacja była potrzebna, aby przyjrzeć się cechom konstrukcyjnym dla instalacji elektrycznego układu napędowego na szybowcu w ramach EASA. Jakie urządzenia do magazynowania energii byłyby bezpieczne w użyciu? Akumulatory, inne technologie magazynowania energii, takie jak ogniwa paliwowe lub kondensatory, a może hybrydowe układy napędowe? Eksperci EASA ponownie konsultowali wymagania z branżą lotniczą i w 2014 r. zakończono drugi etap prac.

  • Przeczytaj konsultacje na stronie EASA Pro, aby uzyskać więcej informacji.

Ostatni etap – aktualizacja przepisów

Tuż po tym, jak technologia napędów elektrycznych i ich instalacji osiągnie stabilny poziom, można rozpocząć prace nad zmianą europejskich przepisów. Podobnie jak w przypadku wszystkich zmian w istniejących lub nowych normach dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, EASA opublikuje decyzję Agencji w tej sprawie.

Obecny stan rzeczy

Obecnie dostępnych jest wiele napędów elektrycznych do szybowców, a producenci są gotowi na stały wzrost zainteresowania szybowcami. W Europie w tym segmencie rynku istnieją trzy główne systemy napędów elektrycznych, wszystkie certyfikowane przez EASA i bezpieczne w użytkowaniu.
Tymczasem przemysł lotniczy i instytuty badawcze przyglądają się jeszcze nowszym technologiom, takim jak wodór czy biopaliwa, aby ocenić, czy mogłyby one zapewnić zrównoważony rozwój przemysłu szybowców napędzanych silnikami.