Ηλεκτρικά ανεμόπτερα

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ηλεκτρικά αεροσκάφη – Καθορισμός βασικού πλαισίου 

Οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία χρειάζονται μιαΑνεμόπτερα αφετηρία.

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην αεροπορία συχνά ξεκινάει με τα ανεμόπτερα. Ίσως αναρωτηθείτε γιατί.  Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πτυχές της καινοτομίας, δεν λειτουργούν όλα βάσει σχεδίου. Όσον αφορά λοιπόν τη δοκιμή ενός νέου συστήματος καυσίμου, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς τη δοκιμή είναι από τα ανεμόπτερα. Εάν λειτουργήσει η δοκιμή, εξαιρετικά! Εάν δεν λειτουργήσει, το ανεμόπτερο μπορεί πάντα να βασιστεί στην ικανότητά του να «πετάξει πίσω» με τη δύναμη του ανέμου. Η ασφάλεια είναι βασικός παράγοντας.

Ηλεκτρικοί κινητήρες για ανεμόπτερα – συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας

Τα πρώτα βήματα για την πιστοποίηση ενός ηλεκτρικού ανεμόπτερου έγιναν το 1995 υπό την αιγίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Γερμανίας (Luftfahrt-Bundesamt - LBA) ως αρμόδιας εθνικής αρχής. Ο EASA διαδέχθηκε επίσημα την LBA το 2003, η οποία παραμένει υπεύθυνη για τα τεχνικά καθήκοντα που σχετίζονται με το αεροσκάφος, ενώ ο EASA ανέλαβε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κινητήρα.
Οι υφιστάμενες προδιαγραφές πιστοποίησης για τα ανεμόπτερα (CS-22) εκείνη την περίοδο δεν κάλυπταν ούτε επέτρεπαν σε ένα ανεμόπτερο να διαθέτει εγκατεστημένο ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης και, όπως συμβαίνει συνήθως με όλες τις αλλαγές στις προδιαγραφές, ο EASA και η LBA έπρεπε πρώτα να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση για την εγγύηση της αεροπορικής ασφάλειας, να απαντήσουν δηλαδή στο ερώτημα «Θα ήταν ασφαλές για πτήση;».

Ειδικός όρος - Απαιτήσεις για ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης

Το 2006, εμπειρογνώμονες από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης του EASA προχώρησαν στην κατάρτιση των απαιτήσεων για ένα ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης και διαβουλεύτηκαν με ενδιαφερόμενους φορείς στον κλάδο των αερομεταφορών που ήταν σε θέση να εξετάσουν λεπτομερώς τις απαιτήσεις και να προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση στον EASA. Μετά την εξέταση όλων των παρατηρήσεων, ο EASA ήταν σε θέση να εκδώσει τον ειδικό όρο που συμπληρώνει το CS-22 για την καθιέρωση μιας πλήρους βάσης πιστοποίησης.

Ειδικός όρος – σχεδιαστικά χαρακτηριστικά για εγκατάσταση 

Χρειάστηκε μια δεύτερη διαβούλευση για να εξεταστούν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης σε ένα ανεμόπτερο στο πλαίσιο του EASA. Ποιες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας θα ήταν ασφαλείς για χρήση; Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, άλλες διαφορετικές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας όπως κυψέλες καυσίμου ή πυκνωτές ή υβριδικά συστήματα πρόωσης; Και πάλι, οι εμπειρογνώμονες του EASA συμβουλεύτηκαν τον κλάδο της αεροπορίας σχετικά με τις απαιτήσεις και το 2014 ολοκληρώθηκε το δεύτερο βήμα.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαβούλευση στον ιστότοπο EASA Pro.

Τελικό βήμα – επικαιροποίηση του κανονισμού

Μόλις παγιωθεί η τεχνολογία για τα ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης και η εγκατάστασή τους, μπορεί να δρομολογηθεί η αλλαγή στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως συμβαίνει με όλες τις αλλαγές στα υπάρχοντα ή νέα πρότυπα για την ασφάλεια της αεροπορίας, ο EASA θα δημοσιεύσει σχετική απόφαση του Οργανισμού.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στο Sailplane Rule Book – Easy Access Rules (Βιβλίο κανονισμών για ανεμόπτερα - Εύκολα προσβάσιμοι κανονισμοί).

Τρέχουσα κατάσταση

Ορισμένα ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης για ανεμόπτερα είναι πλέον διαθέσιμα και οι κατασκευαστές θα παρατηρήσουν αύξηση της ζήτησης. Στην Ευρώπη, το τμήμα της εν λόγω αγοράς διαθέτει τρία κύρια συστήματα για ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης, όλα πιστοποιημένα από τον EASA και ασφαλή στη χρήση.
Εν τω μεταξύ, ο κλάδος της αεροπορίας και τα ερευνητικά ινστιτούτα εξετάζουν ακόμη νεότερες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο ή τα βιοκαύσιμα, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου των ανεμοπτέρων με κινητήρα.