Dron jako vánoční dárek?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

A drone for Christmas?Možná uvažujete o tom, že byste někomu na Vánoce dali jako dárek dron? Agentura EASA s potěšením konstatuje, že stále roste počet odpovědných pilotů dronů. Rozhodli jsme se proto, že vám dáme několik doporučení.

Výběr správného dronu pro správnou osobu může být náročný. Tento průvodce vám poskytne několik tipů a shrne některé věci, které byste měli vědět a mít na paměti.

Aspekty, které je třeba mít na paměti při pořízení dronu

Toy DronesMinimální věk pro pilota/provozovatele dronu

Obecně platí, že piloti/provozovatelé dronů v „otevřené“ kategorii rekreačních dronů musí být ve věku 16 let. Ověřte si však u svého vnitrostátního leteckého úřadu požadavek na minimální věk, který je v některých zemích o něco nižší, například 14 let.

Hmotnost dronů

U dronů s hmotností nad 250 gramů (s kamerou nebo senzory na palubě nebo bez nich, což se týká naprosté většiny dronů) musí pilot/provozovatel dronu učinit tyto kroky:

  • zaregistrovat se on-line u svého vnitrostátního leteckého úřadu (jako provozovatel, nikoli jako pilot),
  • umístit na dron nebo drony registrační identifikační číslo provozovatele, pokud má vlastník více než jedno číslo (stejné číslo pro všechny jeho drony).

Pilot musí rovněž absolvovat on-line výcvik zajišťovaný vnitrostátním leteckým úřadem a složit zkoušku.

Požadavky na drony pro děti

Registrace dronů a přezkoušení pilota

Pokud je dron určen jako hračka dětem, nemusíte jej registrovat a jako pilot nemusíte absolvovat přezkoušení, a to ani v případě, že má na palubě kameru.

Pokud je však těžší než 250 gramů, je provozován v tzv. „otevřené kategorii“, což znamená, že jej provozovatel musí zaregistrovat a pilot musí absolvovat on-line výcvik a přezkoušení. Při této hmotnosti již není klasifikován jako hračka.

Věk pilota dronů

Je-li dron hračkou, není stanoven minimální věk pro jeho provoz. Dron pro děti je definovaný tak, že nemá žádné senzory nebo kameru a má hmotnost menší než 250 gramů.

Všichni provozovatelé i piloti dronů přesto nesou odpovědnost za své jednání při provozu dronu pro děti.
Je vhodné, aby nezletilé osoby létaly s dronem pro děti pod dozorem dospělých, abyste se seznámili s příručkou pro provoz dronu a měli na paměti několik zlatých pravidel.
Všechny drony pro děti jsou jasně označeny symbolem CE.

  • Klikněte na obrázek a stáhněte si informace o dronech pro děti, plakáty jsou k dispozici na stránce EASA Pro.
     

Zlatá pravidla pro bezpečnost dronů

Zlatá pravidla pro bezpečnost dronů jsou klíčovými bezpečnostními prvky, které musí mít na paměti provozovatelé a piloti dronů.

Be drone smartZACHOVÁVAT BEZPEČNOST, dodržovat pravidla a řídit se příručkou pro provoz dronu
UDRŽOVAT, náležitý odstup a správné chování
VYHODNOCOVAT, okolí a prověřit, kam máte povoleno letět
PŘISTUPOVAT ODPOVĚDNĚ, ke každému letu a soukromí druhých lidí
VZDĚLÁVAT SE, absolvovat on-line výcvik a přezkoušení

  • Kliknutím na obrázek otevřete a stáhněte soubor PDF.

Kdo může létat s jednotlivými druhy dronů?

Níže uvedené schéma vám poskytne dobrý přehled o tom, kdo může létat s jakým dronem, v jaké kategorii a za jakých podmínek. Důkladně se s ním seznamte, pomůže vám při rozhodování o tom, jaký dron zvolit.

  • Kliknutím na obrázek otevřete a stáhněte soubor PDF.

What type of drone can I fly?

Operátoři a piloti dronů

Navštivte v prosinci stránku EASA Light a seznamte se s novým článkem, který obsahuje další podrobné informace pro operátory a piloty dronů. Agentura EASA poskytne více podrobností, aby zajistila, že noví operátoři dronů budou informováni o všech svých povinnostech a budou mít k dispozici pokyny.

Více informací lze najít na těchto stránkách:

Sdílejte informace s novým vlastníkem

Zajistěte, aby ten, komu je váš vánoční dárek určený – nový vlastník nebo pilot – věděl, jak a kde najít informace.

Agentura EASA shromáždila řadu informací s cílem zajistit, aby si všichni byli vědomi toho, co musí dělat, jaká pravidla musí dodržovat a jak být dobrým provozovatele či pilotem dronu.

Sdílejte s nimi tento článek!