EASA Light — информирайте се

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

1. Създайте профил и следете EASA Light Изображение с покана за регистрация

Създайте профил със социални имена от Facebook, Twitter, LinkedIn и Google. Можете също така да използвате стандартния формуляр за регистрация. Имайте предвид, че в момента страницата за регистрация е достъпна само на английски език.

 

 

 

2. Решете как да се информирате 

Получаване на незабавни уведомления

Можете да получавате незабавни уведомления, когато се публикуват нови статии в системата на EASA Light. Просто изберете „Activate push notifications“ (Активиране на незабавни уведомления). настройки на уведомленията

Получаване на уведомление по електронна поща

Ако искате да се информирате по електронната поща, просто изберете „Activate email alerts“ (Активиране на известия по електронната поща). Опцията по подразбиране е настроена на дневна база.

 

Създайте профил и се информирайте.