Vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromai miesto aplinkoje

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Miesto oro transportas sparčiai tampa realybe, ir iš maketų ir vaizdo įrašų visiems yra tekę matyti idėjų, kaip galėtų atrodyti transportas miesto aplinkoje.

EASA tyrimas Miesto oro transportas aiškiai parodė, kad tokie naudojimo atvejai, kaip oro taksi ir pristatymas dėl medicininių priežasčių, ES piliečiams yra plačiai priimtini ir greičiausiai bus įgyvendinti pirmieji.

Straipsnyje „Vertikalusis kilimas ir tūpimas“ paaiškinome orlaivių kilimo ir tūpimo miestų vietovėse sampratą. Bet kur tiksliai pakils ir nusileis vertikaliojo kilimo ir tūpimo ir kiti orlaiviai?

Šiame straipsnyje susipažinimui išdėstytos kelios plačios idėjos, principai ir projektai.

Vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromai – vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių, kaip antai oro taksi ir bepiločių orlaivių, centrai.

Susipažinkite su techniniu vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromo aprašu:

„žemės, vandens plotas ar statinys naudojamas arba skirtas naudoti vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviams tūpti ir kilti“.

Tai reiškia, kad vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromai yra specialios zonos, aprūpinančios infrastruktūra, reikalinga saugiam komerciniam keleivių ar krovinių, vežamų vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviais, gabenimui oro transportu. Norint visiškai išnaudoti miesto oro transporto potencialą, vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromai turi būti lengvai pasiekiami, su geru susisiekimu su gatvėmis, geležinkelio stotimis, autobusais ir kt. Jie gali būti arba gatvės lygyje, arba ant pastatų viršaus.

Trajektorijos (skrydžio trajektorijos kilimo ir tūpimo metu)

Pagal apibrėžimą vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviai gali kilti ir leistis vertikaliai, tačiau vertikalią dalį gali sudaryti tik pradinė kilimo dalis, o likusi skrydžio trajektorija yra daugiau ar mažiau nuožulni.

Todėl svarbu atsižvelgti į visą vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivio naudojamą skrydžio kelią arba, kitaip tariant, skrydžio trajektoriją.

Trajektorijos

Kairėje esančiame paveikslėlyje pavaizduotas ant stogo esantis vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromas su netrukdoma žalia trajektorija, o tai reiškia, kad vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivis iš šio vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromo gali pakilti be kliūčių. Dešinėje pavaizduotas ant žemės esantis vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromas, nurodant, kad tas pats vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivis iš čia negalėtų pakilti, nes jo trajektorija per daug nuožulni ir kelyje būtų kliūtis. Tai reiškia, kad šiam mažesnio našumo orlaiviui iš čia pakilti neįmanoma.

Pritaikomas miesto oro transportas

EASA nori pateikti kuo platesnius reikalavimus, siekdama užtikrinti, kad miesto oro transportas galėtų būti pritaikytas visoms miesto sąlygoms ir visų tipų vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviams. Susipažinkite su trimis skirtingomis kilimo charakteristikosmis.

Kilimas iš aukštaiĮprastas kilimas iš aukštai:
Vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivis pakyla iš aukštai esančio miesto taško (pvz., nuo aukšto pastato stogo), net jei tam tikrų gedimų atveju trajektorijoje pasitaikų pažemėjimų.

 

Įprastas kilimasĮprastas kilimas:
Vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivs kyla tokioje vietoje, kurioje arti nėra jokių kliūčių. Vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodrome taip pat galėtų būti nedidelis kilimo ir tūpimo takas, kad būtų galima pradėti riedant, o tai padidintų kai kurių tipų ir tam tikros paskirties vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių energijos vartojimo efektyvumą.
Taip pat, numatyta, kad trajektorijoje gali pasitaikyti pažemėjimų, o tai labai svarbu tam tikrų gedimų atveju.

 

VertikalusVertikalus kilimas:
Šios charakteristikos yra parengtos konkrečiai vertikaliam kilimui kliūčių kupinoje aplinkoje, kai didelė vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių trajektorijos dalis atliekama vertikaliai.
Be to, tokiomis aplinkybėmis kai kurios gedimai yra valdomi.

Užtikrinti saugų kilimą ir tūpimą

Apskritai, be pirmiau minėtų kilimo charakteristikų yra dar du tikslų rinkiniai, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant dėl vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromų vietos ir tipo bei vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių trajektorijų.

Saugos tikslai

  • Orlaivis gali būti sertifikuojamas dviejose kategorijose: pagrindinėje arba sustiprintoje.
  • Aukščiausi saugos tikslai buvo nustatyti sustiprintai kategorijai, kurios reikalaujama skrydžiams judriame miesto danguje arba komerciniam keleivių vežimui oro transportu (oro taksi).
  • Pagrindinėje kategorijoje saugos tikslai yra mažesni, ir priklauso nuo vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviais vežamų keleivių skaičiaus (0–1, 2–6 arba 7–9), siekiant užtikrinti proporcingumą. Pagrininė kategorija gali būti taikoma nekomerciniam keleivių vežimui oro transportu ne tankiai apgyvendintų vietovių ribose, pavyzdžiui, užmiestyje.

Veiklos tikslai

  • Tikslai nusako būtinas kiekvienos kategorijos vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivio galimybes, kad orlaivis galėtų saugiai veikti įvykus, pavyzdžiui, variklio gedimui.
     

Sustiprinta kategorija

Saugus skrydžio tęstimas ir nutūpimas

Reikalaujama, kad vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviai, naudojantys miesto dangų tankiai apgyvendintose vietose, pvz., miestuose, būtų pasirengę „saugiai tęsti skrydį ir nutūpti“, nes vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviams gali būti neįmanoma tuoj pat nutūpti mieste ne vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodrome.

Pagrindinė kategorija

Kontroliuojamas avarinis tūpimas

Retai apgyvendintose vietoseskraidantiems vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviams yra daugiau galimybių atlikti kontroliuojamą avarinį tūpimą. Tūpimas gali būti atliekamas už vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromo ribų, bet turi būti kontroliuojamas, panašiai kaip dingus galiai vyksta su sraigtasparniu ar lėktuvu.

Sprendimas pasitelkiant piltuvėlio formą siekiant užtikrinti kilimą ir tūpimą be kliūčių

Piltuvėlis2022 m. kovo 24 d. paskelbtose EASA prototipo techninėse pecifikacijose nurodyta naujoviška kilimą ir tūpimą be kliūčių užtikrinanti koncepcija.

Piltuvėlio formos sritis virš vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromo, vadinama „zona be kliūčių“, užtikrina, kad vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaiviai galėtų kilti ir tūpti dideliame vertikaliame segmente, tad būtų atsižvelgta į aplinkos ir triukšmo apribojimus miesto aplinkoje.

Išsamiame aiškinamajame vaizdo įraše daug techninės informacijos, bet jis labai įdomus

Lionel Tauszig (EASA vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių ir elektrinių vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių vyresnysis projektų sertifikavimo vadovas) sudarė 2021 m. lapkričio mėn. vykusiam Europos rotorių renginiui skirtam mūsų parengtam informaciniam paketui priklausantį labai išsamų vaizdo pristatymą.

Vaizdo įraše pateikiama pagrindinė šiame straipsnyje apibendrinta informacija ir pateikiama papildoma techninė bei išsami informacija apie trajektorijas ir vertikaliojo kilimo ir tūpimo aerodromus.

Video.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite pamatyti dalis, kurias paaiškinome šiame straipsnyje, pateikiame tiesiogines nuorodas į atitinkamas vaizdo įrašo vietas: