Vertiporti u urbanom okruženju

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Urbana zračna mobilnost brzo postaje stvarnost, a svi smo imali prilike vidjeti makete i videozapise kojima se predstavljaju neke zamisli o tome kako bi prijevoz u urbanom okruženju mogao izgledati u budućnosti.

Istraživanje EASA-e o urbanoj zračnoj mobilnosti nedvojbeno je pokazalo da su primjeri uporabe poput zračnih taksija i dostava u medicinske svrhe široko prihvaćeni među građanima EU-a i vjerojatno će prvi biti oživotvoreni.

U našem članku o zrakoplovima s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (VTOL) objašnjava se koncept upotrebe takvih zrakoplova u urbanim područjima. Ali gdje će VTOL-ovi i ostali zrakoplovi polijetati i slijetati?

U ovom članku iznijet ćemo neke općenite ideje, načela i moguća rješenja.

Vertiporti – mjesta namijenjenima VTOL-ovima kao što su zračni taksiji i dronovi

Stručna definicija vertiporta glasi:

„područje na kopnu ili na vodi odnosno građevina koja se upotrebljava ili se namjerava upotrebljavati za slijetanje i polijetanje zrakoplova s vertikalnim slijetanjem i polijetanjem (VTOL)”.

To znači da su vertiporti područja s posebnom namjenom na kojima je dostupna infrastruktura potrebna za siguran komercijalni zračni prijevoz putnika i tereta VTOL-ovima. Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal urbane zračne mobilnosti, vertiporti trebaju biti lako dostupni i dobro povezani s ulicama, željezničkim stanicama, autobusnim postajama itd. Mogu biti na razini ulice ili na vrhu zgrade.

Putanje (pravci letenja tijekom polijetanja i slijetanja)

Po definiciji VTOL može poletjeti i sletjeti vertikalno, ali taj vertikalni dio može biti ograničen na sam početak polijetanja, dok preostali dio putanje leta može biti više ili manje ukošen.

Stoga je važno uzeti u obzir cjelokupni pravac letenja VTOL-a ili, drugim riječima, putanju leta.

Putanje leta

Na slici lijevo prikazan je krovni vertiport s „čistom” zelenom putanjom, što znači da VTOL može poletjeti s tog vertiporta bez ikakvih prepreka. Na desnoj strani prikazan je vertiport na tlu i vidljivo je da isti VTOL ne bi mogao odande poletjeti jer je njegova putanja preplitka pa bi se na putu pojavile prepreke. To znači da ovaj zrakoplov slabijih performansi ne može poletjeti s tog mjesta.

Urbana zračna mobilnost

EASA želi utvrditi najšire moguće uvjete kako bi se osiguralo da se urbana zračna mobilnost može prilagoditi i primjenjivati u svim urbanim okruženjima i svim vrstama VTOL-ova. Postoje tri načina polijetanja.

S povišene točkeKonvencionalno polijetanje s povišene točke
VTOL polijeće s povišene točke u gradu (npr. s krova visoke zgrade), što omogućuje i eventualno spuštanje putanje leta u slučaju određenih problema.

 

KonvencionalnoKonvencionalno polijetanje:
U ovom slučaju VTOL polijeće na području na kojem nema nikakvih prepreka u blizini. Vertiport može imati i malu uzletno-sletnu stazu koja omogućuje početno kretanje po tlu (rulanje), čime se povećava energetska učinkovitost za neke vrste VTOL-ova i zadaća.
I ovdje je moguće spuštanje putanje, što može biti važno u slučaju određenih problema.

 

VertikalnoVertikalno polijetanje:
Ovaj način podrazumijeva vertikalno polijetanje na području na kojem ima mnogo prepreka, pri čemu je velik dio putanje leta VTOL-a vertikalan.
U tim okolnostima također je moguće reagirati na određene probleme.

Sigurno polijetanje i slijetanje

Osim već opisanih načina polijetanja, postoje još dvije skupine kriterija koje je potrebno uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o smještaju i vrsti vertiporta te o putanjama VTOL-a.

Sigurnosni kriteriji

  • Zrakoplov može imati odobrenje za letenje u jednoj od dviju kategorija: osnovnoj ili višoj.
  • Najviši sigurnosni kriteriji određeni su za višu kategoriju, koja se zahtijeva za letove u prometnim gradovima / urbanim zračnim prostorima ili za komercijalni zračni prijevoz putnika (zračni taksiji).
  • Na osnovnu kategoriju primjenjuju se blaži sigurnosni kriteriji, ovisno o broju putnika (0-1, 2-6 ili 7-9) koji se prevoze VTOL-om da bi se osigurala razmjernost. Može se upotrebljavati za nekomercijalni zračni prijevoz putnika, izvan prometnih područja, kao npr. u prirodi.

Kriteriji performansi

  • Ovim kriterijima određuju se, za svaku kategoriju, svojstva koje VTOL mora imati radi sigurnog letenja u slučaju događaja kao što je kvar motora.
     

Viša kategorija

CSFL

Za VTOL-ove koji lete u prometnim urbanim zračnim prostorima kao što su gradovi zahtijeva se da moraju biti u mogućnosti „nastaviti siguran let i sletjeti” u slučaju da slijetanje VTOL-a nije odmah moguće u gradu izvan vertiporta.

Osnovna kategorija

CEL

VTOL-ovi koji lete u područjima koja nisu prometna imaju više mogućnosti za izvođenje kontroliranog slijetanja u nuždi. Slijetanje može biti izvan vertiporta, ali mora biti kontrolirano, slično onome što helikopter ili avion mogu postići u slučaju gubitka pogona.

Rješenje u obliku lijevka za slijetanja i polijetanja u područjima bez prepreka

LijevakEASA-ine prototipske tehničke specifikacije, koje su objavljene 24. ožujka 2022., primjer su inovativnog koncepta za osiguranje polijetanja i slijetanja bez prepreka.

Područje u obliku lijevka iznad vertiporta, koje se naziva „volumen bez prepreka” omogućuje VTOL-ovima polijetanje i slijetanje sa znatnim vertikalnim udjelom, uzimajući pritom u obzir ograničenja u pogledu zaštite okoliša i ograničenja buke u urbanom okruženju.

Videozapis s iscrpnim objašnjenjima – stručan, ali vrlo zanimljiv

U sklopu našeg informativnog paketa za skup Europski rotokopteri, koji je održan u studenome 2021., Lionel Tauszig (viši voditelj projekta certifikacije pri EASA-i za VTOL-ove i eVTOL-ove) pripremio je vrlo opširnu videoprezentaciju.

Ona sadržava osnovne informacije koje su sažeto navedene u ovom tekstu te daje dodatne detaljne tehničke informacije o putanjama leta i vertiportima.

Video.

Video možete pogledati ovdje

Želite li pogledati samo dijelove koje smo objasnili u ovom članku, ovdje ćete pronaći izravne poveznice na odgovarajuće dijelove videozapisa: