Vertipordid linnakeskkonnas

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Linnaõhutransport on kiiresti muutumas reaalsuseks. Oleme kõik näinud simulatsioonidest ja videotest, kuidas võib linnaõhutransport tulevikus välja näha.

EASA linnaõhutranspordi uuringust selgus, et enamik ELi elanikke on nõus lennutaksode ja meditsiiniliste vedudega ning tõenäoliselt võetakse just need esimesena kasutusele.

Selgitasime oma artiklis „Püststart ja -maandumine (VTOL)“ linnapiirkonnas startiva ja maanduva õhusõiduki kontseptsiooni. Aga kus VTOL-õhusõidukid täpsemalt stardivad ja maanduvad?

Selles artiklis kirjeldame sellise koha põhimõtteid ja kujundust.

Vertipordid – VTOL-õhusõidukite, näiteks lennutaksode ja droonide jaamad

Siin on vertipordi tehniline kirjeldus:

„maismaa-, veeala või tarind, mida kasutatakse või mis on ette nähtud VTOL-õhusõiduki stardiks ja maandumiseks“.

Seega on vertipordid spetsiaalsed alad, mis pakuvad taristut VTOL-õhusõidukitega toimuvaks reisijate ja kaupade ohutuks äriliseks õhuveoks. Et täielikult kasutada linnaõhutranspordi potentsiaali, peavad vertipordid olema lihtsa juurdepääsuga ning neil peab olema hea ühendus tänavate, raudteejaamade ja bussipeatustega. Vertipordid võivad asuda tänava tasandil või hoonete katustel.

Lennutrajektoorid stardi ja maandumise ajal

Määratluse kohaselt saab VTOL-õhusõiduk vertikaalselt startida ja maanduda, kuid vertikaalne lennuosa võib piirduda üksnes stardi algusega ning ülejäänud lennutrajektoor on enam-vähem lauge.

Seepärast on oluline võtta arvesse kogu VTOL-õhusõiduki lennurada ehk lennutrajektoori.

Lennutrajektoorid

Vasakul pildil on katusel paiknev vertiport ja roheline vaba lennutrajektoor, mis tähendab, et VTOL-õhusõiduk saab startida sellest vertipordist takistusteta. Paremal on maapinnal paiknev vertiport, kust sama VTOL-õhusõiduk ei saa startida, sest selle lennutrajektoor on liiga lauge ja sõiduk põrkuks kokku takistusega. Seega ei saa see tagasihoidlikumate lennuomadustega õhusõiduk siit startida.

Kohanduv linnaõhutransport

EASA soovib kehtestada võimalikult laiahaardelised nõuded, et linnaõhutransporti saaks kohandada kõigile linnaaladele ja VTOL-sõidukite tüüpidele. Allpool on kolm stardiprofiili.

kõrgstartTavapärane kõrgstart:
VTOL-õhusõiduk stardib linnas asuvast kõrgest punktist (nt kõrge hoone katuselt), mis võimaldab isegi väikest laskumist teatud rikete korral.

 

tavapärane startTavapärane start:
Siin stardib VTOL-õhusõiduk kohast, mille lähedal ei ole takistusi. Vertipordil võib olla väike rada hoojooksuks, et suurendada teatud VTOL-õhusõidukite ja lendude energiatõhusust.
Jällegi on võimalik väike laskumine, mis on oluline teatud rikete korral.

 

vertikaalstartVertikaalstart:
See stardiprofiil on kavandatud vertikaalstardiks piirkonnas, kus on palju takistusi, ja suur osa VTOL-õhusõiduki lennutrajektoorist on vertikaalne.
Teatud rikked on isegi neis tingimustes hallatavad.

Ohutu stardi ja maandumise tagamine

Lisaks eelkirjeldatud stardiprofiilidele on kaks laiemat eesmärgikategooriat, mida tuleb arvestada vertiportide asukoha ja tüübi ning VTOL-õhusõidukite lennutrajektooride valikul.

Ohutuseesmärgid

  • VTOL-õhusõidukit saab sertifitseerida kahes kategoorias: põhi- või kõrgem kategooria.
  • Kõrgemas kategoorias on rangeimad ohutuseesmärgid, mida nõutakse tiheda liiklusega linnataevas toimuvate lendude või reisijate ärilise õhutranspordi valdkonnas (lennutaksod).
  • Põhikategoorias on madalamad ohutuseesmärgid ja need sõltuvad VTOL-õhusõidukis veetavate reisijate arvust (0–1, 2–6 või 7–9), et võimaldada proportsionaalsust. Selliseid sõidukeid saab kasutada reisijate mitteäriliseks õhutranspordiks väljaspool tiheasustusega alasid, näiteks maapiirkondades.

Lennuomaduste eesmärgid

  • Need kirjeldavad VTOL-õhusõiduki ohutu toimimise suutlikkust tõrgete, näiteks mootoririkke korral.
     

Kõrgem kategooria

Lennu ohutu jätkamine ja maandumine

Tiheasustusega alade (nt linnade) kohal taevas lendavad VTOL-õhusõidukid peavad suutma püsida ohutult õhus ja maanduma, sest õhusõiduki kohene maandamine linnas väljaspool vertiporti ei pruugi olla võimalik.

Põhikategooria

Juhitav hädamaandumine

Väljaspool tiheasustusega alasid lendavatel VTOL-õhusõidukitel on rohkem võimalusi teha juhitav hädamaandumine. Õhusõiduk võib maanduda väljaspool vertiporti, kuid juhitavana, nagu helikopter või lennuk mootoririkke korral.

Lehtrisarnane lahendus takistusteta stardi ja maandumise jaoks

LehterEASA prototüübi tehnilised nõuded, mis avaldati 24. märtsil 2022, sisaldavad innovatiivset kontseptsiooni, mis aitab tagada takistusteta stardi ja maandumise.

Lehtrikujuline ala vertipordi kohal, nn takistusteta ruum, võimaldab VTOL-õhusõidukitel startida ja maanduda olulise püstkomponendiga, mis arvestab linnakeskkonnas kehtivaid keskkonna- ja mürapiiranguid.

Tehniline, aga väga huvitav üksikasjalik selgitav video

Lionel Tauszig (EASA VTOL- ja eVTOL-õhusõidukite sertifitseerimise vanem-projektijuht) koostas 2021. aasta novembris toimunud konverentsi European Rotors infopaketi jaoks väga üksikasjaliku videoesitluse.

Video käsitleb selle artikli põhiteemasid ning annab tehnilist ja lisateavet lennutrajektooride ja vertiportide kohta.

Video.

Vaadake videot

Kui soovite vaadata ainult artiklis selgitatud osi, kerige video vastavate lõikudeni: