Árachas dróin

Cad ba cheart duit a mheas agus árachas dróin á fháil agat?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Nuair a bhíonn tú amach agus do dhrón á eitilt agat, is féidir le cúrsaí dul chun donais agus timpistí a bheith ann. Drón a eitilt i gcoinne foirgnimh
Mar chianphíolóta, tá tú freagrach as aon rud a d’fhéadfadh tarlú. Trí árachas dróin a bheith agat, soláthraíonn tú clúdach do dhliteanas an oibreora i gcás damáiste do mhaoin tríú páirtí nó i gcás díobhála do dhaoine eile mar thoradh ar d’oibríocht dróin. Ní hamháin gur smaoineamh maith é árachas dróin a fháil, i gcásanna áirithe tá sé éigeantach fiú. 

Ceanglais dhlíthiúla maidir le hárachas

Éilíonn Rialacha Dróin EASA go bhfuil árachas agat má tá do dhrón os cionn 20 kg. Má tá do dhrón faoi bhun 20 kg, níl aon riachtanas ar leith ann le haghaidh árachais. Mar sin féin, éilíonn an chuid is mó de Bhallstáit EASA árachas dliteanais tríú páirtí freisin má tá drón níos éadroime á oibriú agat.  Is féidir faisnéis shonrach a fháil ar shuíomhanna gréasáin a n-údarás náisiúnta (is i mBéarla amháin atá an leathanach ar fáil). 

An t-árachas ceart a fháil

A fhad is a chomhlíonann an polasaí árachais riachtanais na nÚdarás Náisiúnta Eitlíochta, is féidir leat an t-árachas/an t-árachóir a oireann is fearr do do chuid riachtanas a roghnú.
Braitheann an t-árachas atá ceart duit ar na gníomhaíochtaí dróin atá ar bun agat. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil rioscaí na ngníomhaíochtaí sin clúdaithe ag an bpolasaí árachais. D’fhéadfadh sé go mbeadh eisiata i roinnt polasaithe le haghaidh cineálacha áirithe oibríochtaí nó eitiltí os cionn limistéar áirithe, mar sin bí cinnte athbhreithniú a dhéanamh ar théarmaí an pholasaí.
Agus cuimhnigh: ní chlúdóidh d’árachas tú ach amháin má leanann tú rialacha na ndrón Eorpach (is i mBéarla amháin atá an leathanach ar fáil) - cosúil le hárachas gluaisteáin. 

Ag taisteal le drón

Má thaistealaíonn tú chuig tíortha eile, laistigh de Bhallstáit EASA nó níos faide i gcéin, bí cinnte go gcumhdaítear thú san áit a bhfuil tú leis an árachas atá agat. 

An bhfuil tuilleadh faisnéise uait?

Féach ar shuíomhanna gréasáin dróin Údarás Náisiúnta Eitlíochta an stáit ina bhfuil sé beartaithe agat oibriú. Tá faisnéis úsáideach i gcuid mhaith acu maidir le hárachas. 

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta maidir le faisnéis faoi dhróin agus eile!