VTOL-õhusõidukid linnaõhuliikluses

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Varsti võib linnataevas näha uut tüüpi õhusõidukeid – püststardi ja -maandumisega (VTOL) õhusõidukid saavad sagedaseks vaatepildiks. EASA töö keskendub kodanike ohutusele ja heaolule, seetõttu peavad VTOL-õhusõidukitel olema erikonstruktsioon ning kohandatud ohutusnõuded ja -suunised, et tagada nende ohutus õhus ja maapinnal.

Selles artiklis tutvustatakse VTOL-õhusõidukite ja nende konstruktsiooni põhiomadusi, samuti ohutusnõudeid ja keskkonnaaspekte, mida tuleb arvestada.

Kuidas me nii kaugele jõudsime

Alles pärast aastaid kestnud uuringuid ja tootedisaini saame avada taeva VTOL-õhusõidukitele. Lähiaastatel on kavas täiendavad konsultatsioonid tööstuse ja lennunduse sidusrühmadega ning loomulikult dialoog ELi kodanikega.

Akadeemilisi ja teadusringkondi, lennuameteid ja -tööstust esindavad eksperdid ning teised huvitatud isikud kohtuvad korrapäraselt, et arutada, kuidas avada linnataevas lennutranspordiks kõige ohutumal, keskkonnasõbralikumal ja lihtsamal viisil.

EASA korraldas kuue kuu jooksul (2020. aasta novembrist kuni 2021. aasta maini) linnaõhutranspordi uuringu. See hõlmas põhjalikku uurimistööd, kirjandusülevaadet, linnaturu analüüsi, kvantitatiivset ja kvalitatiivset uuringut ning üksikasjalikku mürakatset. Konsulteeriti ligikaudu 4000 elanikuga 6 suurlinnast/piirkonnast:

VTOL-õhusõiduki pardal – tehniliste nõuete ülevaade

VTOL-õhusõidukite lendude alustamiseks vajalikud tehnilised nõuded ja käsitlusviis on üksikasjalikud, keskendudes VTOL-õhusõidukite ohutusele ja kestlikkusele sõltuvalt transpordiliigist ja mõjust elanikele. Teatud tehnilisi nõudeid on käsitletud meie artiklis „Püststart ja -maandumine (VTOL)“.

Tehniliste nõuete põhipunktid on järgmised:

  • varuajamid ja -süsteemid, st sõidukis on mitu süsteemi, mis suurendab usaldusväärtust;
  • püststardi ja -maandumise suutlikkus, mis pakub uusi transpordivõimalusi tiheasustusega linnaaladel ja ruumipiiranguga keskkondades;
  • tõrkekindlad süsteemid ja tarindid, et suurendada ohutust rikete korral.
  • Kõigepealt võetakse kasutusele piloodiga VTOL-õhusõidukid, et koguda kogemusi ja andmeid piloodiga lendude kohta ning valmistuda seejärel piisavate ohutusandmete olemasolul autonoomsete VTOL-õhusõidukite kasutuselevõtuks.

Ohutud ja futuristliku välimusega õhusõidukid linnataevas

Ehkki välimus on oluline, lähtutakse projekteerimisel ja tehniliste nõuete koostamisel eelkõige ohutusest. Konstruktsioon ja ohutus ei välista siiski teineteist ning on mitmeid konstruktsioonivariante, mis on ühtaegu köitvad ja ohutud.

EASA on loonud virtuaalse VTOL-õhusõiduki, ELi VTOL-õhusõiduki! Käsitleme ELi VTOL-õhusõidukit paljudes artiklites, milles selgitame selle ehitust, ohutusnõudeid ja tehnilisi erisusi.

On mitmesuguse eri kuju ja ehitusega VTOL-õhusõidukeid, kuid teatud omadused kujutavad endast põhinõudeid. Meie ELi VTOL-õhusõiduk ei ole siiski päris ega valmi kunagi, ehkki meie arvates oleks sellega hea lennata!

VTOL-õhusõiduki ehitus

Mootorid ja rootorid

Mootorid ja rootoridMootorite ja rootorite arv on tunnus, mis eristab VTOL-õhusõidukit helikopterist (ehk üldisemalt tiivikõhusõidukist), mis võib samuti vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda. 

VTOL-õhusõidukitel on rohkem mootoreid ja rootoreid, et optimeerida lennuomadusi ja suurendada ohutust, mis tähendab, et sõidukis on lendamiseks alati rohkem mootoreid ja rootoreid, et tagada võimalikus hädaolukorras ohutusvaru.

Lisarootorid annavad teatud konstruktsioonivariantidele veel selle võimaliku eelise, et saab käitada rohkem rootoreid väiksemal labaotsa kiirusel, mis annab sama tõste- või tõukejõu, kuid tekitab vähem üldmüra.

Kõik need mootorid ja rootorid on VTOL-õhusõiduki ümber paigutatud viisil, mis aitab tasakaalustada jõude, mis võiksid pöörata keret. Seetõttu ei vaja enamik VTOL-õhusõidukeid sabarootorit nagu tavapärased helikopterid.

Piloodi ja reisijate mugavus ja ohutus

SiseruumEhkki VTOL-õhusõidukid on kavas muuta teatud aja pärast autonoomseks, juhivad esimesi selliseid reisijatega õhusõidukeid piloodid. Kui VTOL-lendude ohutusandmed on ükskord kättesaadavad ja analüüsimiseks valmis, võib kavandada piloodita lende.

Hetkel vaatleme VTOL-õhusõidukeid, mille siseruumis on koos piloot ja reisijad.

Tutvuge siseruumi kirjeldusega, et saada teada, mis tunne on olla VTOL-õhusõiduki pardal.

VTOL-õhusõidukite esialgsed tehnilised eeskirjad näevad ette maksimaalselt 9 reisijat ning 1 või 2 pilooti. Kabiin ei ole survestatud, sest enamik lende toimub madalal ja hapnikumaske ei ole vaja.

Turvavööd on kohustuslikud ning reisijad ja piloot peavad need kinnitama, kui ohutus seda nõuab. Sõltuvalt lennumarsruudist on pardal ka päästevestid, päästeparved ja muud ohutusvahendid ning VTOL-õhusõidukile kehtivad täiendavad sertifitseerimisnõuded.

TrajektooridLennutrajektooridel, stardi- ja maandumisprofiilidel ning lennuomaduste eesmärkidel on ohutuses suur roll. 

Õhusõidukiakud (mida rohkem, seda ohutum)

AkudEnamik VTOL-õhusõidukeid kasutab kavakohaselt peamise energiaallikana akusid. Üks paljudest ohutusnõuetest näeb ette, et VTOL-õhusõiduki pardal peab olema vajalikust rohkem akusid, et toide oleks tagatud isegi rikete korral. 

Tehnilised nõuded ei piirdu ainult ühe energialiigiga. See aitab tagada, et tehnilised erisused, eeskirjad ja nõuded on tulevikukindlad ning neid saab kohandada tehnika tulevase arenguga.

Kerged, aga purunemiskindlad materjalid

MaterjalidVTOL-õhusõidukid peavad kaalu jälgima! Kergete ja vastupidavate materjalide kasutamine on väga oluline. 

Üldiselt läbivad VTOL-õhusõidukite konstruktsioonimaterjalid mitu testi, enne kui neid hakatakse kasutama reisijaveoks.

Eelkõige peavad need materjalid säilitama oma omadused kõigis keskkonna- ja käitustingimustes, mille jaoks konkreetne VTOL-õhusõiduk on sertifitseeritud.

Suured ja kaunid aknad

AknadPaljudel VTOL-õhusõidukite konstruktsioonivariantidel, mida oleme seni näinud, on pilkupüüdvad aknad. 

Kuna pilootidel peab olema igas lennuetapis olukorrateadlikkus takistustest ja teistest linnataevas lendavatest sõidukitest, võimaldavad suured aknad head visuaalset jälgimist, mis on pilootide ja reisijate ohutuseks äärmiselt oluline.

Ka reisijad saavad siis lendu rohkem nautida ja imetleda linnamaastikku uuest perspektiivist.

Piloodiga VTOL-õhusõiduki juhtseadmed

Ehkki üks tööstuse tulevikueesmärke on tuua turule autonoomsed VTOL-õhusõidukid, juhib esimesi selliseid õhusõidukeid ikkagi pardal olev piloot ja ühtlasi kogutakse lennuandmeid. See aitab hinnata, kas tehnilised nõuded on ohutud, piisavad, asjakohased ja kasutajasõbralikud.

Mitme mootori ja rootoriga õhusõiduk vajab kõrgetasemelisi juhtseadmeid ja piloodil on mootorite juhtimisel abiks ka arvutid. See aitab muuta VTOL-õhusõiduki piloteerimise tulevikus lihtsamaks.

Olge uusima teabega kursis – jälgige veebikohta EASA Light

EASA avaldab uusimat teavet VTOL-õhusõidukite, vertiportide ning kõigi kodanike ja reisijate jaoks oluliste muutuste kohta. Lugege meie artikleid VTOL-õhusõidukite, droonide ja muude teemade kohta veebikohas EASA Light.

Looge konto ja jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.