Pohotovostné zdravotnícke služby prostredníctvom lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

V kombinácii s elektrickým alebo iným typom inovatívneho pohonu majú VTOL EMSlietadlá, ktoré sú schopné vertikálneho vzletu a pristátia (VTOL), potenciál znížiť environmentálnu stopu letectva z hľadiska emisií a hluku. Predstavujú návrh na riešenie početných problémov, ktorým sú vystavené mestá, vrátane poskytovania starostlivosti chorým alebo zraneným osobám. 

Lekárska pomoc poskytovaná letecky sa tradične musela spoliehať na pohotovostné zdravotnícke služby prostredníctvom vrtuľníkov (HEMS) a lietadiel (AEMS). Čoskoro môže byť doplnená o lietadlá VTOL, ktoré vykonávajú lety na lekárske účely v mestských oblastiach, označované ako VEMS.

V roku 2019 sa agentúra EASA spýtala občanov, ako by vyhodnotili možné zdravotnícke služby podľa ich užitočnosti, a zistila toto:

Lekárske lietadlá VTOLPreprava zranených osôb do nemocnice
Letecká preprava zranených alebo chorých občanov namiesto pozemnej prepravy sanitným vozidlom môže skrátiť čas prepravy. Takisto môže zabezpečiť menej nebezpečnú prepravu a zabrániť vzniku ďalších poranení.

Dron na prepravu zdravotníckeho vybaveniaDodávanie zdravotníckeho vybavenia pomocou lietadiel VTOL a bezpilotných leteckých systémov (UAS)
V prípade potreby zdravotníckych pomôcok je čas rozhodujúcich faktorom. 
Napríklad vo štvrtok večer v Berlíne počas dopravnej špičky by sa zdravotnícky prevoz vybavenia alebo orgánov mohol vykonať približne o 73 % rýchlejšie prostredníctvom UAS ako sanitným vozidlom.

piktogramy predstavujúce zdravotnícky personálPreprava núdzového zdravotníckeho personálu
Letecký presun lekára, záchranára alebo špecializovaného zdravotníckeho pracovníka na miesto nehody alebo k veľmi chorej osobe umožňuje rýchle poskytnutie prvej pomoci a optimalizáciu zdrojov, a to aj v prípade, že preprava pacienta sa nakoniec uskutoční sanitným vozidlom. 
 
Lietadlo VTOL zachraňuje osobuZvládanie katastrof s použitím lietadiel VTOL a UAS
V prípade prírodných katastrof a iných typov incidentov s veľkým počtom obetí by lietadlo VTOL mohlo pomôcť priviesť personál a vybavenie priamo na miesto, najmä ak prístup po cestných komunikáciách nie je možný. Tieto lietadlá môžu tiež zohrávať podpornú úlohu, napríklad pri pátracích a záchranných činnostiach alebo pri zisťovaní na mieste.

 

Lekárska pomoc poskytovaná letecky presne tam, kde je potrebná

Zabezpečovanie leteckej záchrannej a lekárskej pomoci prostredníctvom lietadiel VTOL umožňuje lekárskym tímom vykonávať svoje misie v husto osídlených oblastiach. EASA navrhla dizajn vertiportov, na ktorých by takéto lietadlá mohli pristávať. Tieto vertiporty sa ľahšie integrujú do centier miest, pričom sa využívajú miesta nielen na vysokých budovách, ale aj v iných určených oblastiach, kde môže byť potrebná pomoc.

  • Prečítajte si náš článok o vertiportoch a zistite, aké požiadavky je potrebné splniť a aké prevádzkové aspekty treba zvážiť.

 

Prečo sú lietadlá VTOL vhodné pre pohotovostné zdravotnícke služby (EMS)? 

 Existuje päť hlavných dôvodov, prečo by sa pri poskytovaní EMS mali zvážiť lietadlá VTOL:

pozrieťRýchlejší reakčný čas: Lietadlá VTOL môžu pomôcť skrátiť reakčný čas (od chvíle požiadania o pomoc až po príchod zdravotníckeho personálu na miesto), ak ich je možné vyslať z neďalekých staníc.

hlukHlučnosť: V štúdiách sa zdôrazňuje, že lietadlá VTOL dokážu produkovať menej hluku.

udržateľnosťUdržateľnosť: Elektrické lietadlo môže viesť k zníženiu emisií.

 

výkonnosť

Automatizácia: Riadenie lietadiel VTOL by mohlo byť oveľa jednoduchšie vďaka automatizácii. Pôvodne sa nepočíta s tým, že by fungovali ako autonómne lietadlá. Namiesto toho ich budú riadiť piloti, a to pomocou pokročilých systémov riadenia letu.

cenová dostupnosť

Cenová dostupnosť: Hoci lietadlá VTOL budú sofistikované a bezpečné lietadlá, očakáva sa, že budú mechanicky menej zložité ako lietadlá, ktoré sa v rámci pohotovostných zdravotníckych služieb tradične používajú. Nákup takýchto lietadiel, ako aj údržba na zabezpečenie ich nepretržitej bezpečnej prevádzky, by preto mohli byť cenovo dostupnejšie.

 

Budúce výzvy v oblasti pohotovostných zdravotníckych služieb poskytovaných pomocou lietadiel VTOL

Využívanie lietadiel VTOL ako leteckých taxíkov je jedna vec. Ich používanie na poskytovanie pohotovostných zdravotníckych služieb však znamená, že na to, aby to bolo možné, je potrebné vyriešiť niektoré ďalšie problémy. Niektoré z týchto problémov sú:

lietadlá s posádkouPosádka alebo zaťaženie
Na rozdiel od leteckého taxíka, ktorý bude riadiť jeden pilot, je na prevádzku pohotovostných zdravotníckych služieb potrebný ďalší člen posádky na palube. Posádka musí tvoriť:

  • Pilot, ktorý má aj určité lekárske znalosti
  • Lekár, záchranár alebo špecializovaný zdravotnícky pracovník, ktorí zas dokážu pôsobiť ako členovia technickej posádky

To znamená, že lietadlá VTOL budú možno musieť prevážať väčšiu hmotnosť a byť väčšie v porovnaní s leteckými taxíkmi s jedným cestujúcim, aby dokázali prepravovať aj zdravotnícke vybavenie. 

výkonVýkon
Lietadlá VTOL budú štartovať z prevádzkovej základne VEMS a musia mať dostatočný dolet na výkon svojich úloh.  V štúdii uskutočnenej v súvislosti s nemeckým systémom EMS (REF) sa za užitočný minimálny dolet považuje vzdialenosť 150 km.
Okrem toho je nevyhnutné, aby lietadlá VTOL mali k dispozícii dostatok energie na viac vzletov a pristátí, ktoré sú z hľadiska spotreby energie zvyčajne najnáročnejšie. 
 
nepretržitá dostupnosťDostupnosť lietadiel
Na zabezpečenie maximálnej využiteľnosti lietadla je potrebné, aby dokázalo lietať:

  • nepretržite, deň a noc, a aby bolo vybavené primeranou technikou na nočné videnie. Za všetkých poveternostných podmienok, ako sú dážď, sneh, nápory vetra atď.
  • Pristátie a vzlietnutie z neznámych/nepreskúmaných miest vrátane obmedzených oblastí, berúc do úvahy výkonnosť lietadla, jeho veľkosť, terén a prekážky. 

 

EASA a Európska komisia na popredných miestach

Európa stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti vytvárania regulačného rámca na zabezpečenie toho, aby lietadlá VTOL mohli bezpečne vykonávať plánované misie. Agentúra EASA a Európska komisia boli prvými, ktoré v snahe realizovať túto víziu zaviedli technickéSídlo agentúry EASA vľavo a Európska komisia vpravo požiadavky a prevádzkové predpisy pre výrobcov, prevádzkovateľov, pilotov a tvorcov infraštruktúry.

Stanovenie pravidiel umožní výrobcom a výrobnému odvetviu investovať do tejto novej technológie, ktorá bude prínosom pre občanov a pacientov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa podarilo dosiahnuť, navštívte stránku EASA Pro, kde sme sa touto otázkou zaoberali v tlačovej správe (len v angličtine).

Majte aktuálny prehľad o novinkách – sledujte EASA Light

EASA vám prináša najnovšie informácie o lietadlách VTOL, vertiportoch a vývoji relevantnom pre občanov a cestujúcich. Prečítajte si naše články o lietadlách VTOL, dronoch a iných témach na EASA Light.

Ak chcete mať prehľad o aktuálnom dianí, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.