Akut lægehjælp via fly med lodret start og landing

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kombineret med elektrisk fremdrift eller andre former for innovativ fremdrift har fly, der kan letteVTOL EMS og lande lodret (VTOL-fly), potentiale til at reducere luftfartens miljøaftryk med hensyn til emissioner og støj. De foreslås som svar på en række udfordringer, som byerne står over for, bl.a. i forbindelse med hjælp til syge eller tilskadekomne personer. 

Traditionelt har lægelig bistand med fly været afhængig af akut lægehjælp med helikopter (HEMS) og fly (AEMS). Dette kan snart suppleres med VTOL-fly til ambulanceflyvninger i byområder (VEMS).

I 2019 bad EASA borgerne om at overveje, hvordan de ville rangordne mulige lægetjenester efter nytteværdi. Resultatet var følgende:

VTOL-ambulanceflyTransport af tilskadekomne personer til hospital
Lufttransport af tilskadekomne eller syge i stedet for vejtransport med akutlægebiler kan reducere transporttiden. Det kan også hjælpe med til at gøre transporten mindre farlig og undgå yderligere skader.

En drone med medicinsk udstyrLevering af medicinsk udstyr med VTOL og ubemandede luftfartøjssystemer (UAS)
Når der er behov for medicinsk udstyr, er tiden afgørende. 
Medicinsk transport af udstyr eller organer kan udføres ca. 73 % hurtigere af et UAS end med akutlægebil – det kunne f.eks. være i Berlin en torsdag aften i myldretiden.

piktogrammer med lægepersonaleTransport af medicinsk personale i nødsituationer
Når en læge, en paramediciner eller en specialiseret sygeplejerske sendes til et ulykkessted eller til en meget syg person med lufttransport, kan der hurtigt ydes førstehjælp, og ressourcerne kan optimeres, også selv om patienten til sidst transporteres med akutlægebil. 
 
Et VTOL-fly redder en personKatastrofestyring med VTOL og UAS
I tilfælde af naturkatastrofer og andre typer af alvorlige ulykker kan VTOL-fly hjælpe med at bringe personale og udstyr til stedet, navnlig hvis vejene ikke er farbare. De kan også være til hjælp i forbindelse med f.eks. eftersøgnings- og redningsarbejde eller undersøgelser på et gerningssted.

 

Lægehjælp med fly lige der, hvor du har brug for det

Ved at bruge VTOL-fly til rednings- og lægehjælp kan lægeholdene udføre deres arbejde i tæt befolkede områder. EASA har foreslået et design til vertiporte, hvor disse luftfartøjer kan lande. Disse vertiporte er lettere at integrere i bycentrummer. De udnytter den eksisterende plads, ikke kun oven på høje bygninger, men også i andre udvalgte områder, hvor der kan blive behov for hjælp.

  • Se vores artikel om vertiporte for at se, hvilke krav der skal være opfyldt, og hvilke operationelle aspekter der skal overvejes.

 

Hvorfor bruge VTOL-fly til akut lægehjælp? 

 Der er fem væsentlige grunde til at bruge VTOL til akut lægehjælp:

urHurtigere responstid: VTOL-fly kan bidrage til at reducere responstiden (fra det øjeblik, hvor der anmodes om hjælp, til det tidspunkt, hvor sundhedspersonalet ankommer til stedet), hvis de kan sendes fra nærliggende knudepunkter.

støjStøj: Undersøgelser fremhæver, at VTOL-fly kan give mindre støj.

bæredygtighedBæredygtighed: Et elektrisk luftfartøj kan give lavere emissioner.

 

ydeevne

Automatisering: Flyvningen af VTOL-fly kan gøres meget lettere gennem automatisering. I første omgang er det ikke planen, at de skal være selvflyvende luftfartøjer. Det er i stedet piloter, der skal varetage kommandoen med hjælp fra avancerede flyvestyresystemer.

prisoverkommelighed

Prisoverkommelighed: Selv om VTOL-fly vil være sofistikerede og sikre luftfartøjer, forventes de mekanisk at være mindre komplekse end de luftfartøjer, der traditionelt anvendes til akut lægehjælp. Det kan derfor være mere prisoverkommeligt at indkøbe disse fly og at vedligeholde dem med henblik på sikker og kontinuerlig drift.

 

Kommende udfordringer for akut lægehjælp med VTOL-fly

Brugen af VTOL-fly til lufttaxaer er én ting, men for at kunne bruge dem til akut lægehjælp er der visse yderligere problemstillinger, der skal håndteres. Nogle af udfordringerne er:

fly med besætningBesætning eller "nyttelast"
I modsætning til en lufttaxi, som skal flyves af én pilot, er der i forbindelse med en akutmedicinsk operation behov for endnu et besætningsmedlem om bord. Besætningen skal bestå af:

  • En pilot, som også har en vis medicinsk viden
  • En læge, paramedicinsk sygeplejerske eller specialiseret sygeplejerske, der skiftes til at være teknisk besætningsmedlem

Det betyder, at VTOL-fly muligvis skal kunne bære mere vægt og være større end en 1-persons lufttaxa for også at kunne transportere det medicinske udstyr. 

ydeevneYdeevne
VTOL-fly vil lette fra en VEMS-flybase og skal have tilstrækkelig flyvedistancekapacitet til at kunne udføre deres opgaver.  En undersøgelse i forbindelse med det tyske system for akut lægehjælp (REF) anbefalede 150 km som en god minimumsdistance.
Desuden vil VTOL-fly skulle have tilstrækkelig energi om bord til flere starter og landinger, der typisk er de mest energiintensive faser af flyvningen. 
 
tilgængelighed 24-7Tilgængelighed af fly
For at maksimere luftfartøjets brugbarhed bør det kunne flyve:

  • 24-7, dag og nat, og have passende natsynsudstyr. Under alle vejrforhold som regn, sne, vindstød osv.
  • Landing og start fra ukendte/uovervågede steder, bl.a. afspærrede områder, under hensyntagen til luftfartøjets ydeevne, størrelse, terræn og hindringer. 

 

EASA og Europa-Kommissionen går i spidsen

Europa er førende på verdensplan med hensyn til at skabe de lovgivningsmæssige rammer for at sikre, at VTOL-fly kan udføre de planlagte opgaver på sikker vis. EASA og Europa-Kommissionen har været de første til at indføre tekniskeEASA's hovedkvarter til venstre og Europa-Kommissionen til højre krav og operationelle regler for producenter, operatører, piloter og designere af infrastruktur for at muliggøre denne vision.

Fastsættelsen af regler vil gøre det muligt for producenterne og branchen at investere i denne nye teknologi til gavn for borgerne og patienterne.

Hvis du vil vide mere om, hvad der er gjort, kan du tjekke EASA Pro, hvor vi dækkede dette i en pressemeddelelse (kun på engelsk).

Hold dig informeret og opdateret – følg EASA Light

EASA vil her dele den seneste information om VTOL-fly, vertiporte og nye tendenser, der er relevante for borgere og passagerer. Læs vores artikler om VTOL-fly, droner og andre emner på EASA Light.

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.