Ensiapupalvelut pystysuoraan nousevilla ja laskeutuvilla lentokoneilla

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Yhdessä sähkökäyttöisten tai muiden innovatiivisten työntövoimamuotojen kanssaVTOL EMS pystysuoraan lentoonlähtöön ja laskuun kykenevät lentokoneet voivat pienentää ilmailun ympäristöjalanjälkeä päästöjen ja melun osalta. Niillä pyritään vastaamaan useisiin kaupunkiympäristön haasteisiin, kuten sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden hoitoon. 

Ilmateitse annettava lääkintäapu on perinteisesti turvattu helikoptereilla ja lentokoneilla suoritettavalla kiireellisellä lääkintälentotoiminnalla (HEMS ja AEMS). Näitä voidaan pian täydentää sairaanhoitopalveluita kaupunkialueilla suorittavilla VTOL-lentokoneilla (VEMS).

EASA pyysi kansalaisia vuonna 2019 asettamaan mahdolliset sairaanhoitopalvelut paremmuusjärjestykseen niiden hyödyllisyyden mukaan. Kyselyn tulokset olivat seuraavat:

VTOL-lääkintälennotLoukkaantuneiden kuljettaminen sairaalaan
Loukkaantuneiden tai sairaiden henkilöiden kuljettaminen ilma-aluksilla maateitse tapahtuvan ambulanssikuljetuksen sijasta voi lyhentää kuljetusaikoja. Se voi myös mahdollistaa vaarattomamman kuljetuksen ja estää lisävammojen syntymisen.

Drone, joka kuljettaa lääkinnällisiä laitteitaLääkintätarvikkeiden toimittaminen VTOL-lentokoneilla ja miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä (UAS)
Lääkintätarvikkeiden toimittamisessa aika on ratkaisevan tärkeää. 
Miehittämättömällä ilma-aluksella voitaisiin kuljettaa lääkinnällisiä laitteita tai elimiä noin 73 prosenttia nopeammin kuin ambulanssikuljetuksella, jos esimerkiksi otetaan matka Berliinissä torstai-iltana ruuhka-aikana.

lääkintähenkilöstöä kuvaavat piktogrammitEnsihoitohenkilöstön kuljettaminen
Lääkärin, ensihoitajan tai erikoissairaanhoitajan tuominen lentoteitse onnettomuuspaikalle tai vakavasti sairaan henkilön luokse mahdollistaa nopean ensiavun ja resurssien optimoinnin, vaikka potilaan kuljettaminen tapahtuisi lopulta maateitse ambulanssilla. 
 
VTOL-lentokone pelastustyössäKatastrofien hallinta VTOL-lentokoneiden ja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien avulla
Luonnonkatastrofien ja muunlaisten suuronnettomuuksien yhteydessä VTOL-lentokoneet voisivat auttaa henkilöstön ja laitteiden tuomisessa paikalle, erityisesti silloin, kun tieyhteydet ovat poikki. Niitä voidaan käyttää myös tukitehtävissä, esimerkiksi etsintä- ja pelastustoiminnassa tai onnettomuuspaikan kartoituksessa.

 

Lääketieteellistä apua lentoteitse sinne, missä sitä tarvitaan

Lentopelastus ja lääkintäapu ilmateitse VTOL-lentokoneiden avulla mahdollistaa sen, että lääkintäryhmät voivat suorittaa tehtäviään tiheään asutuilla alueilla. EASA on ehdottanut sellaisten vertiporttien suunnittelemista, joihin VTOL-lentokoneet voivat laskeutua. Vertiportit on helppo integroida kaupunkien keskustoihin, sillä ne voidaan sijoittaa korkeiden rakennusten kattojen lisäksi myös muille alueille, joilla apua saatetaan tarvita.

 

Miksi VTOL-lentokone sopisi ensiapupalveluihin? 

 Seuraavassa esitetään viisi merkittävää syytä tarkastella VTOL-lentokoneiden käyttöä ensiapupalveluissa.

katsoNopeampi reagointiaika: VTOL-lentokoneet voivat auttaa lyhentämään reagointiaikaa (avunpyynnön tekohetkestä siihen, kun lääkintähenkilöstö saapuu paikalle), jos ne voidaan lähettää lähellä sijaitsevista keskuksista.

meluaMelu: Tutkimuksissa korostuu, VTOL-lentokoneet voivat mahdollisesti aiheuttaa vähemmän melua.

kestävyysKestävyys: Sähkökäyttöinen ilma-alus voi vähentää päästöjä.

 

suorituskyky

Automaatio: VTOL-lentokoneen käsittelyä voitaisiin helpottaa automaatiolla. Niiden ei ole tarkoitus toimia aluksi itsenäisinä ilma-aluksina, vaan lentäjät ohjaavat niitä kehittyneiden lennonohjausjärjestelmien avustamina.

kohtuuhintaisuus

Kohtuuhintaisuus: Vaikka VTOL-lentokoneet ovat pitkälle kehitettyjä ja turvallisia ilma-aluksia, niiden odotetaan olevan teknisesti yksinkertaisempia kuin ensiapupalveluissa perinteisesti käytetyt ilma-alukset. VTOL-lentokoneiden hankkiminen ja niiden jatkuvan turvallisen käytön varmistava huolto voivat näin ollen olla edullisempia.

 

VTOL-lentokoneiden käyttöön ensiapupalveluissa liittyvät haasteet

VTOL-lentokoneiden käyttäminen lentotakseina on eri asia kuin niiden hyödyntäminen ensiapupalveluissa. Tämän mahdollistamiseksi on näin ollen ratkaistava joitakin lisäkysymyksiä. Seuraavassa on lueteltu eräitä tähän liittyviä haasteita.

ilma-alus miehistöineenMiehistö tai hyötykuorma
Lentotaksia ohjaa yksi lentäjä, mutta ensiapupalveluissa lentäjän lisäksi tarvitaan toinen miehistön jäsen. Miehistön on koostuttava seuraavista:

  • Lentäjä, jolla on myös jonkin verran lääketieteellistä tietämystä
  • Lääkäri, ensihoitaja tai erikoissairaanhoitaja, joka vuorostaan toimii myös teknisenä miehistön jäsenenä

Tämä tarkoittaa sitä, että VTOL-lentokoneiden on mahdollisesti kuljetettava enemmän painoa ja oltava suurempia kuin yhden matkustajan lentotaksit. Niiden on voitava kuljettaa myös lääkinnällisiä laitteita. 

suorituskykySuorituskyky
VTOL-lentokoneet lähtevät VTOL-lentokoneilla suoritettavien ensiapupalveluiden tukikohdasta, ja niillä on oltava riittävä kantama tehtäviensä suorittamiseen.  Saksan ensiapupalvelujärjestelmän (REF) yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa on ehdotettu 150 kilometriä hyödylliseksi vähimmäiskantamaksi.
Lisäksi VTOL-lentokoneissa on oltava riittävästi energiaa käytettäväksi useisiin lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin, jotka ovat tyypillisesti runsaasti energiaa kuluttavia lennon vaiheita. 
 
24/7 saatavuusIlma-aluksen saatavuus
Jotta ilma-aluksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, sillä olisi pystyttävä

  • lentämään ympäri vuorokauden päivällä ja yöllä, ja niissä on oltava asianmukaiset pimeänäkölaitteet lentämään kaikissa sääolosuhteissa, kuten sateessa, lumisateessa, tuulenpuuskissa jne.
  • laskeutumaan ja lähtemään lentoon tuntemattomilta ja valvomattomilta paikoilta, kuten suljetuilta alueilta, missä on otettava huomioon ilma-aluksen suorituskyky, koko, maasto ja esteet. 

 

EASA ja Euroopan komissio eturintamassa

Eurooppa on johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti sellaisen sääntelykehyksen luomisessa, jolla varmistetaan, että VTOL-lentokoneet pystyvät suorittamaan suunnitellut tehtävät turvallisesti. EASA ja Euroopan komissio ovat ensimmäisinä ottaneet käyttöön teknisiäEASAn päätoimipaikka vasemmalla ja Euroopan komission päätoimipaikka oikealla vaatimuksia ja toimintasääntöjä valmistajille, operaattoreille, lentäjille ja infrastruktuurin suunnittelijoille tämän vision mahdollistamiseksi.

Sääntöjen asettaminen antaa valmistajille ja teollisuudelle mahdollisuuden investoida tähän uuteen teknologiaan, jotta kansalaiset ja potilaat voivat hyötyä siitä.

Jo haluat lisätietoja siitä, mitä on tehty, tutustu EASA Pro -sivustoon, jossa asiasta kerrotaan lehdistötiedotteessa (vain englanniksi).

Pysy ajan tasalla – seuraa EASA Light -sivustoa

EASA kertoo kaikki uusimmat tiedot VTOL-lentokoneista, vertiporteista sekä kansalaisiin ja matkustajiin vaikuttavasta kehityksestä. Tutustu artikkeleihin VTOL-lentokoneista, droneista ja muista aiheista EASA Light -sivustolla.

Luo tili ja seuraa meitä EASA Light -sivustolla pysyäksesi ajan tasalla.