Letecká záchranná služba prostřednictvím letadel se svislým vzletem a přistáním

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

V kombinaci s elektrickým nebo jiným druhem inovativního pohonu mají letadla schopná vertikálního VTOL EMSvzletu a přistání (VTOL) potenciál snížit environmentální stopu letectví v oblasti emisí a hluku. Jsou navrhována tak, aby přispěla k řešení různých problémů, s nimiž se potýkáme v městském prostředí, včetně poskytování péče nemocným nebo zraněným osobám. 

Lékařská pomoc poskytovaná letecky se tradičně musela spoléhat na leteckou záchrannou službu prostřednictvím vrtulníků (HEMS) či letadel (AEMS). V brzké době je budou moci doplnit letadla VTOL provádějící lety na lékařské mise v městských oblastech, označovaná VEMS.

V roce 2019 se agentura EASA zeptala občanů, jak by vyhodnotili možné zdravotnické služby podle jejich užitečnosti, a bylo zjištěno toto:

Lékařská letadla VTOLPřeprava zraněných osob do nemocnice
Letecká přeprava zraněných nebo nemocných občanů namísto pozemní přepravy vozidly záchranné služby může zkrátit dobu přepravy. Také může zajistit méně nebezpečnou přepravu a zabránit vzniku dalších zranění.

Dron na přepravu zdravotnického vybaveníDodávky zdravotnického materiálu letadly VTOL a bezpilotními systémy (UAS)
V případě potřeby zdravotnického materiálu je klíčovým faktorem čas. 
Například v Berlíně ve čtvrtek večer během dopravní špičky by zdravotnická přeprava vybavení nebo orgánů bezpilotními systémy mohla být uskutečněna přibližně o 73 procent rychleji než vozidly záchranné služby.

piktogramy znázorňující zdravotnické pracovníkyPřeprava zdravotnických pracovníků záchranné služby
Letecký přesun lékaře, záchranáře nebo specializované zdravotní sestry na místo nehody nebo k vážně nemocné osobě umožňuje rychlé poskytnutí první pomoci a optimalizaci zdrojů, a to i v případě, že přeprava pacienta nakonec probíhá v rámci pozemní přepravy vozidly záchranné služby. 
 
Letadlo VTOL – záchrana osobZvládání katastrof s využitím letadel VTOL a UAS
V případě přírodních katastrof a jiných druhů incidentů s velkým počtem obětí by letadla VTOL mohla pomoci dopravit pracovníky a vybavení přímo na místo, zejména pokud by přístup po pozemních komunikacích nebyl možný. Mohou rovněž plnit podpůrnou úlohu, například při pátracích a záchranných činnostech nebo šetření na místě.

 

Lékařská pomoc poskytovaná letecky přesně tam, kde je potřeba

Provádění letecké záchranné služby a letecké lékařské pomoci s letadly VTOL umožňuje zdravotnickým týmům plnit mise v hustě osídlených oblastech. Agentura EASA navrhla konstrukci vertiportů, na kterých takováto letadla mohou přistávat. Tyto vertiporty se snadněji integrují do městských center, přičemž se využívají nejen místa na vysokých budovách, ale i v jiných určených oblastech, kde může být nutné poskytovat pomoc.

  • Podívejte se na náš článek o vertiportech a dozvíte se, jaké požadavky je třeba splnit a jaké provozní aspekty je třeba zvážit.

 

Proč v letecké záchranné službě (EMS) používat letadla VTOL? 

 Existuje pět hlavních důvodů, proč by se při poskytování EMS měla zohledňovat letadla VTOL:

podívat seKratší reakční čas: Letadla VTOL mohou pomoci zkrátit reakční čas (od okamžiku požádání o poskytnutí pomoci až do okamžiku, kdy zdravotničtí pracovníci dorazí na místo), pokud mohou být vyslána z nedalekých stanic.

hlukHluk: Studie zdůrazňují, že letadla VTOL mohou produkovat méně hluku.

udržitelnostUdržitelnost Využívání elektrických letadel může vést ke snížení emisí.

 

výkon

Automatizace: Ovládání letadel VTOL by díky automatizaci mohlo být mnohem snazší. Podle plánů se zpočátku nebude jednat o autonomní letadla, namísto toho je budou ovládat piloti, kterým budou nápomocny pokročilé systémy řízení letu.

finanční dostupnost

Finanční dostupnost: I když letadla VTOL budou důmyslné a bezpečné stroje, očekává se, že mechanicky budou méně složitá než letadla, která se tradičně používají v rámci EMS. Nákup takovýchto letadel i jejich údržba pro zajištění nepřetržitého bezpečného provozu proto mohou být finančně dostupnější.

 

Budoucí výzvy v oblasti letecké záchranné služby s letadly VTOL

Využívání letadel VTOL pro leteckou taxislužbu je jedna věc, jejich využívání pro leteckou záchrannou službu však znamená, že aby to bylo proveditelné, je potřeba ještě vyřešit některé další otázky. Patří mezi ně:

letadlo s posádkouPosádka nebo „užitečné zatížení“
Na rozdíl od letecké taxislužby, kde bude pilotovat jeden pilot, jsou pro provoz letecké záchranné služby na palubě potřeba další členové posádky. Posádku musí tvořit:

  • pilot, který má rovněž určité lékařské znalosti,
  • lékař, záchranář nebo specializovaná zdravotní sestra, kteří zase dokáží působit jako členové technické posádky.

To znamená, že ve srovnání s leteckou taxislužbou pro jednoho cestujícího budou možná letadla VTOL muset být schopna unést větší hmotnost a být větší, aby mohla přepravovat i zdravotnické vybavení. 

výkonVýkon
Letadla VTOL budou startovat z provozní základny VEMS a musí mít dostatečný dolet, aby mohla plnit své mise.  Studie provedená v rámci německého systému EMS (REF) navrhla jako minimální užitečný dolet 150 km.
Kromě toho bude muset mít letadlo VTOL na palubě dostatek energie pro více vzletů a přistání, což jsou obvykle energeticky nejnáročnější fáze letu. 
 
nepřetržitá dostupnostDostupnost letadla
Aby se maximalizovala využitelnost letadla, je třeba, aby letadlo bylo schopné:

  • létat kdykoli ve dne i v noci a mít odpovídající vybavení pro noční vidění, létat za všech povětrnostních podmínek, například za deště, sněžení, poryvů větru atd.,
  • přistávat a startovat z neznámých/neprozkoumaných míst, včetně omezených prostor, a to s ohledem na výkon letadla, jeho velikost, terén a překážky. 

 

Agentura EASA a Evropská komise v čele úsilí

Evropa stojí v čele celosvětového úsilí v oblasti vytváření regulačního rámce, který zajistí, aby letadla VTOL mohla bezpečně plnit předpokládané mise. Agentura EASA a Evropská komise byly prvními, kdo ve snaze realizovat tuto vizi zavedl technickéSídlo agentury EASA vlevo, sídlo Evropské komise vpravo požadavky a provozní pravidla pro výrobce, provozovatele, piloty a projektanty infrastruktury.

Stanovení pravidel umožní výrobcům a průmyslovému odvětví investovat do těchto nových technologií, což přinese výhody občanům i pacientům.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, čeho se podařilo dosáhnout, podívejte se na stránky EASA Pro, kde jsme se touto otázkou zabývali v tiskové zprávě (pouze v angličtině).

Nenechte si ujít novinky z této oblasti – sledujte stránky EASA Light

Agentura EASA bude sdílet veškeré nejnovější informace týkající se letadel VTOL, vertiportů a vývoje v tomto oboru, které by mohly být pro občany a cestující důležité. Projděte si naše články věnované letadlům VTOL, dronům a dalším tématům na stránkách EASA Light.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light!