Droneverzekering

Waar moet u aan denken bij het afsluiten van een droneverzekering?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Wanneer u met uw drone gaat vliegen, bestaat altijd de kans dat er iets misgaat en dat zich een ongeluk voordoet. Drones die tegen gebouwen aan vliegen
Als exploitant bent u verantwoordelijk voor alle mogelijke scenario’s. Een droneverzekering dekt de aansprakelijkheid van de exploitant ingeval eigendommen van derden bij het gebruik van de drone schade oplopen of indien daarbij letsel wordt toegebracht aan andere personen. Het afsluiten van een droneverzekering is niet alleen een goed idee, maar in sommige gevallen zelfs een verplichting. 

Wettelijke vereisten op het gebied van verzekering

Volgens de dronevoorschriften van EASA moet er een verzekering worden afgesloten voor drones die meer dan 20 kg wegen. Voor drones die minder dan 20 kg wegen bestaat er geen specifieke verzekeringsplicht. In de meeste EASA-lidstaten is het echter ook voor lichtere drones verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.  Specifieke informatie is te vinden op de websites van de nationale autoriteiten (deze pagina is alleen beschikbaar in het Engels). 

De juiste verzekering

Zolang de verzekeringspolis voldoet aan de eisen van de nationale luchtvaartautoriteit, kunt u zelf de verzekering/verzekeraar kiezen die het beste aansluit bij uw behoeften.
De juiste verzekering hangt af van de activiteiten waarvoor u uw drone gebruikt. U moet ervoor zorgen dat alle risico’s van die activiteiten door de verzekeringspolis worden gedekt. In sommige polissen zijn bepaalde soorten activiteiten of vluchten over bepaalde gebieden uitgesloten van de dekking, dus het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden zorgvuldig doorneemt.
U mag ook niet vergeten dat een droneverzekering – net als een autoverzekering – u alleen dekt als u zich houdt aan de Europese regels voor drones (deze pagina is alleen beschikbaar in het Engels). 

Reizen met een drone

Als u naar andere landen reist, of dat nu EASA-lidstaten zijn of niet, zorg er dan voor dat uw verzekering u daar ook dekt. 

Wilt u graag meer weten?

Bezoek dan de dronewebsite van de nationale luchtvaartautoriteit van het land waar u graag uw drone wilt gebruiken. Daarop is vaak nuttige informatie te vinden over verzekeringen. 

Maak een account aan en volg ons op EASA Light om op de hoogte te blijven van nieuwe informatie over drones en nog veel meer!