Pojištění dronů

Co byste měli zvážit při sjednávání pojištění dronu?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Při létání s dronem nemusí všechno proběhnout podle plánu a může dojít k nehodě. Náraz dronu do budovy
Jako provozovatel nesete odpovědnost za vše, co se může stát. Prostřednictvím pojištění dronu zajišťujete krytí odpovědnosti provozovatele v případě škody na majetku třetích stran nebo zranění jiných osob v důsledku provozování vašeho dronu. Sjednat si pojištění dronu není jen chytrým nápadem, v některých případech je totiž i povinné. 

Právní požadavky na pojištění

Předpisy agentury EASA upravující používání dronů vyžadují, abyste měli pojištění, pokud váš dron váží více než 20 kg. Na drony s hmotností do 20 kg se žádný konkrétní požadavek na pojištění nevztahuje. Většina členských států EASA však nařizuje pojištění odpovědnosti i v případě, že provozujete lehčí dron.  Konkrétní informace naleznete na internetových stránkách příslušných vnitrostátních orgánů (k dispozici pouze v angličtině). 

Sjednání vhodného pojištění

Pokud je pojistná smlouva v souladu s požadavky vnitrostátních leteckých úřadů, můžete si zvolit pojištění/pojistitele, které/ý nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Volba nejvhodnějšího pojištění závisí na aktivitách, ke kterým dron používáte. Měli byste se ujistit, že rizika spojená s těmito aktivitami jsou pojistnou smlouvou kryta. Některé pojistné smlouvy mohou obsahovat výjimky pro určité typy aktivit nebo lety nad určitými oblastmi, proto si pečlivě prostudujte pojistné podmínky.
A mějte na paměti, že vaše pojištění bude platné pouze v případě, že se řídíte evropskými předpisy upravujícími používání dronů (stránka je k dispozici pouze v angličtině) – podobně jako v případě pojištění automobilu. 

Cestování s dronem

Pokud cestujete do jiných zemí, ať již v rámci členských států agentury EASA, nebo mimo ně, ujistěte se, že vaše pojištění je platné i tam. 

Potřebujete další informace?

Navštivte internetové stránky věnované dronům vnitrostátního leteckého úřadu státu, kde hodláte dron používat. Řada z nich obsahuje užitečné informace týkající se pojištění. 

Chcete mít k dispozici informace související (nejen) s drony? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light!