Poistenie dronov

Čo treba zvážiť pri poisťovaní dronu?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pri lietaní dronu sa všeličo môže prihodiť a môže dôjsť k nehode. Dron letiaci proti budove
Ako prevádzkovateľ ste zodpovedný za všetko, čo sa môže prihodiť. Poistením bezpilotných lietadiel získavate krytie zodpovednosti prevádzkovateľa v prípade škody na majetku tretej strany alebo zranenia iných osôb v dôsledku prevádzky vášho dronu. Poistenie dronov je nielen dobrý nápad, ale v niektorých prípadoch je dokonca povinné. 

Právne požiadavky na poistenie

Podľa predpisov EASA pre drony musíte mať poistenie, ak váš dron váži viac ako 20 kg. Ak je hmotnosť dronu do 20 kg, nevzťahuje sa naň žiadna osobitná požiadavka na poistenie. Väčšina členských štátov EASA však vyžaduje poistenie zodpovednosti voči tretím stranám aj v prípade, že prevádzkujete ľahší dron.  Konkrétne informácie nájdete na webových stránkach národných orgánov ( stránka je dostupná len v angličtine). 

Správne poistenie

Pokiaľ je poistná zmluva v súlade s požiadavkami národných leteckých úradov, môžete si vybrať poistenie, resp. poisťovňu, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.
To správne poistenie pre vás závisí od činností, ktoré s dronom vykonávate. Dbajte o to, aby riziká, ktoré so sebou takéto činnosti prinášajú, boli kryté poistnou zmluvou. Niektoré poistné zmluvy môžu obsahovať výnimky pre určité typy operácií alebo pre lety nad určitými oblasťami, preto si pozorne prečítajte poistné podmienky.
A pamätajte: poistné krytie sa na vás vzťahuje len vtedy, ak dodržiavate európske predpisy pre bezpilotné lietadlá (stránka je k dispozícii len v angličtine) – podobne ako pri poistení vozidla. 

Cestovanie s dronom

Ak cestujete do iných krajín v rámci členských štátov EASA alebo mimo nich, uistite sa, že vaše poistenie platí aj v týchto štátoch. 

Hľadáte ďalšie informácie?

Navštívte webové stránky národného leteckého úradu štátu, v ktorom plánujete používať dron. Mnohé z nich obsahujú užitočné informácie týkajúce sa poistenia. 

Ak chcete mať prehľad o aktuálnych informáciách v súvislosti s dronmi, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.