Drönarförsäkring

Bra att tänka på när du ska teckna drönarförsäkring

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

När man flyger drönare är det lätt hänt att något går snett och en olycka inträffar. En drönare som flyger mot en byggnad
Som operatör ansvarar du för eventuella olyckor som kan orsakas av din drönare. En drönarförsäkring täcker skador på tredje parts egendom eller om andra personer skulle komma till skada till följd av drönarflygningen. Det är med andra ord en god idé att teckna en drönarförsäkring. I vissa fall är det rentav obligatoriskt. 

När försäkring krävs enligt lag

Enligt Easas regler för drönare måste du ha en försäkring om din drönare väger mer än 20 kg. Om den väger mindre finns det dock inga särskilda krav på försäkring. I de flesta Easa-medlemsstater krävs dock ansvarsförsäkring (försäkring mot skada på tredje man) även om du använder en lättare drönare.  Du hittar specifik information på de nationella myndigheternas webbplatser (engelskspråkig sida). 

Välj rätt försäkring

Så länge försäkringsavtalet uppfyller de nationella luftfartsmyndigheternas krav är det fritt fram att välja den försäkring och det försäkringsbolag som passar bäst för dina behov.
Vilken försäkring som är rätt för dig beror på hur du tänkt att använda din drönare. Du bör se till att riskerna med de drönaraktiviteter du har för avsikt att utföra täcks av försäkringsavtalet. Vissa försäkringar kan ha undantagsklausuler för vissa typer av verksamhet eller flygning över vissa områden, så läs igenom försäkringsvillkoren noga.
Kom ihåg att din försäkring endast täcker om du följer EU:s regler för drönare (engelskspråkig sida), enligt samma princip som vid bilförsäkringar. 

Resa med drönare

Om du reser utomlands med din drönare bör du se till att din försäkring också täcker dig där – oavsett om det handlar om en Easa-medlemsstat eller något annat land. 

Behöver du mer information?

Besök den nationella luftfartsmyndighetens specialiserade webbsidor för det land där du planerar att använda din drönare. Många av dem innehåller användbar information om försäkringar. 

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information om drönare och mycket annat.