Assigurazzjoni tad-droni

X’għandek tikkunsidra meta tikseb assigurazzjoni tad-droni?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Meta tkun barra ttajjar id-dron tiegħek, xi ħaġa tista’ tmur ħażin u jistgħu jseħħu aċċidenti. Dron li jtir kontra bini
Bħala operatur inti responsabbli għal kwalunkwe ħaġa li tista’ sseħħ. Billi jkollok assigurazzjoni tad-droni, inti tipprovdi kopertura għar-responsabbiltà tal-operatur f’każ ta’ ħsara lill-proprjetà ta’ parti terza jew korriment lil persuni oħra bħala riżultat tal-operazzjoni tad-dron tiegħek. Il-kisba tal-assigurazzjoni tad-droni mhijiex biss idea tajba, f’xi każijiet hija saħansitra obbligatorja. 

Rekwiżiti legali għall-assigurazzjoni

Ir-regoli dwar id-Droni tal-EASA jirrikjedu li jkollok assigurazzjoni jekk id-dron tiegħek ikun ta’ aktar minn 20 kg. Jekk id-dron tiegħek huwa inqas minn 20 kg, ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku għall-assigurazzjoni. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-EASA jagħtu mandat lill-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ parti terza wkoll jekk qed topera dron eħfef.  Tista’ ssib informazzjoni speċifika fuq is-siti web tal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom (il-paġna hija disponibbli bl-Ingliż biss). 

Il-ksib tal-assigurazzjoni t-tajba

Sakemm il-polza tal-assigurazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Avjazzjoni, tista’ tagħżel l-assigurazzjoni/assiguratur li l-aktar jaqbel mal-ħtiġijiet tiegħek.
L-assigurazzjoni t-tajba għalik tiddependi fuq l-attivitajiet tad-droni li tkun qed twettaq. Għandek tiżgura li r-riskji ta’ attivitajiet bħal dawn ikunu koperti mill-polza tal-assigurazzjoni. Xi pooz jista’ jkollhom esklużjonijiet għal ċerti tipi ta’ operazzjonijiet jew titjiriet fuq ċerti oqsma, għalhekk kun żgur li tirrevedi t-termini tal-polza bir-reqqa.
U ftakar: l-assigurazzjoni tiegħek se tkoprik biss jekk inti ssegwi r-regoli Ewropej tad-droni (paġna disponibbli biss bl-Ingliż) – simili għall-assigurazzjoni tal-karozza. 

Ivvjaġġar bi dron

Jekk tivvjaġġa lejn pajjiżi oħrajn, fl-Istati Membri tal-EASA jew lil hinn minnhom, kun ċert li l-assigurazzjoni tiegħek tkoprik hemmhekk ukoll. 

Qed tfittex aktar informazzjoni?

Żur is-siti web tad-droni tal-Awtorità Nazzjonali tal-Avjazzjoni tal-Istat fejn qed tippjana li topera. Ħafna minnhom fihom informazzjoni utli dwar l-assigurazzjoni. 

Oħloq kont u segwina fuq EASA Light biex iżżomm lilek innifsek aġġornat dwar l-informazzjoni dwar id-droni u aktar.