Застраховка за дрон

Какво трябва да имате предвид при сключване на застраховка за дрон?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Когато управлявате дрон на открито, нещо може да се обърка и да възникнат инциденти. Дрон, летящ срещу сграда
Вие сте оператор на дрона и носите отговорност за всичко, което може да се случи. Със застраховката за дрон предоставяте покритие на отговорността на управляващия в случай на увреждане на имущество на трета страна или нараняване на други лица в резултат от пилотирането на дрона. Сключването на застраховка за дронове е не само добра идея, но в някои случаи дори е задължително. 

Правни изисквания за застраховане

Правилата на EASA за БЛС изискват да имате застраховка, ако теглото на дрона е над 20 кг. Ако дронът е с тегло под 20 кг, няма конкретни изисквания за застраховка. Повечето държави — членки на EASA, обаче налагат сключването на застраховка за отговорност към трети страни също и ако управлявате по-лек дрон.  Можете да намерите конкретна информация на уебсайтовете на националните органи на тези държави (страницата е достъпна само на английски език). 

Сключване на подходяща застраховка

Ако застрахователната полица отговаря на изискванията на националните авиационни органи, можете да изберете застраховката/застрахователя, която най-добре отговаря на нуждите Ви.
Подходящата застраховка зависи от дейностите с дронове, които извършвате. Рисковете от такива дейности трябва да са покрити от застрахователната полица. При някои полици може да има изключения за определени видове дейности или полети над определени райони, затова внимателно прегледайте условията на полицата.
И запомнете: ще имате покритие от застраховката само ако спазвате европейските правила за БЛС (страницата е достъпна само на английски език) — подобно на автомобилното застраховане. 

Пътуване с дрон

Ако пътувате до други държави, на територията на държавите — членки на EASA, или извън тях, погрижете се застраховката Ви да има покритие и там. 

Нуждаете се от още информация?

Посетете уебсайта на националния авиационен орган на държавата, в която планирате да управлявате дрон. Много от тези уебсайтове съдържат полезна информация относно застраховането. 

За да бъдете в крак с новостите, създайте си профил и ни следвайте в EASA Light.