Vodík a jeho potenciál v letectví

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pokud jde o technologie, které mohou pomoci dekarbonizovat civilní letectví a snížit emise, dospělo se k závěru, že významnou úlohu v budoucích řešeních by mohl sehrát vodík (H2).

H2 lze vyrábět a spotřebovávat, aniž by docházelo k produkci CO2, a je hojně dostupný ve vodě. Tyto dva hlavní faktory činí vodík atraktivním řešením, které by mohlo pomoci dosáhnout stanovených cílů Zelené dohody pro Evropu, tj. přechodu od fosilních paliv k čisté (obnovitelné) energii.

Výsledky dosavadního cíleného výzkumu a vývoje jsou slibné, pokud však jde o vodík jako letecké palivo, je zapotřebí dalšího úsilí.

Evropská unie významně zintenzivnila svou činnost prostřednictvím řady výzkumných iniciativ.

Pracovní dokument Evropské komise ze dne 22. ledna 2022 poukazuje na úlohu, kterou mají hrát investice EU do výzkumu a inovací v oblasti vodíku.

Tento článek vám poskytne obecný přehled o přínosech a rozsahu možných řešení, jak H2 (jak v plynné, tak kapalné formě) učinit nedílnou součástí technologií v oblasti leteckých pohonů.

Letadlo na vodíkový pohon

Vodíkové letadloUvažujeme-li o H2 jako o účinné a efektivní technologii v oblasti leteckých paliv, je v zájmu plného uvědomění si jeho potenciálu třeba posoudit vlastnosti samotného vodíku a zohlednit jeho životní cyklus od výroby až po využití.

Při výrobě H2 nevzniká CO2 jako vedlejší produkt výroby energie z obnovitelných zdrojů. Vodík je tudíž zajímavou a zřejmou volbou v celosvětovém úsilí o snižování emisí CO2 v odvětví letecké dopravy.

Snižování emisí prostřednictvím H2 – přehled

Zvažovány jsou dva hlavní scénáře (řešení):

  • snižování hrubých emisí CO2 v letectví s cílem dosáhnout v dlouhodobém horizontu nulových emisí CO2,
  • postupné snižování všech emisí v letectví s cílem dosáhnout nulových emisí.

Tabulka níže vám pomůže pochopit, jakou roli může hrát H2 (jak v plynné, tak kapalné formě) při dosahování nulových čistých emisí (klikněte na obrázek a stáhněte si jej ve formátu PDF).

H2 overview

Vysvětlivky: zelená označuje vysoké přínosy, oranžová mírné přínosy a červená nedostatečné přínosy v této fázi
 

Odvětví civilního letectví – kde je používání H2 nejvhodnější

H2 má nižší energetickou hustotu, což znamená, že k letu na stejnou vzdálenost musí být na palubě letadla větší zásoba vodíku než v případě stávajících tryskových paliv. Současné objemy palivových nádrží by umožnily pouze velmi krátké lety na vodíkový pohon a aktuální umístění nádrží v křídlech letadla není pro skladování H2 v plynné nebo kapalné formě vhodné.

Navíc než bude možné používat vodík v běžném provozu, bude třeba vyřešit infrastrukturu a dodavatelský řetězec, aby byla zajištěna dostupnost H2 na letištích.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji by jako první mohla využít H2 jako letecké palivo tato odvětví civilního letectví: pravidelné meziměstské linky, regionální lety a lety na krátké a střední vzdálenosti.

Používání H2 ve větších osobních dopravních letadlech by znamenalo významné změny v konstrukci letadel, které by umožnily přepravu potřebného objemu vodíku, což by mohlo přicházet v úvahu v dlouhodobějším horizontu.

Bezpečnost cestujících jako středobod všech řešení

Při zvažování všech možných řešení, která nám mohou pomoci dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu, a ve snaze splnit ambiciózní cíl nulových emisí v letecké dopravě zůstává bezpečnost cestujících středobodem naší činnosti.

Při konstrukčním plánování nových letadel na vodíkový pohon budou muset být splněny příslušné specifikace, aby bylo zajištěno, že bude zachována očekávaná vysoká úroveň bezpečnosti.

Úloha agentury EASA v rámci iniciativ EU

Agentura EASA nadále sehrává ústřední úlohu v partnerství v oblasti čistého letectví, v rámci kterého odborníci na osvědčování a výzkumné týmy úzce spolupracují s iniciativou týkající se čistého vodíku.

Partnerství v oblasti čistého letectví, které navazuje na předchozí projekt Clean Sky, bylo ze strany EU dále podpořeno, aby pomohlo dosahovat snižování emisí v letectví.