Hidrogenul și potențialul său în aviație

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Dintre tehnologiile care pot contribui la decarbonizarea aviației civile și la reducerea emisiilor, hidrogenul (H2) a fost identificat ca jucând un rol major în soluțiile viitoare.

Producția și consumul de H2 fără generarea de CO2 și marea lui disponibilitate în apă sunt doi dintre factorii principali care fac din H2 o soluție foarte atractivă, care are potențialul de a permite atingerea obiectivelor, stabilite în Pactul verde, de trecere de la combustibili fosili la energie curată (din surse regenerabile).

Până în prezent, activitățile specifice de cercetare și dezvoltare au arătat rezultate promițătoare, dar sunt necesare mai multe activități de cercetare și dezvoltare a hidrogenului ca combustibil de aviație.

Uniunea Europeană a intensificat semnificativ activitățile printr-o serie de inițiative de cercetare.

Un document de lucru al Comisiei Europene din 22 ianuarie 2022 evidențiază rolul investițiilor UE în domeniul cercetării și inovării privind hidrogenul.

Acest articol vă va oferi o imagine de ansamblu asupra beneficiilor, măsurilor și ideilor despre modul în care H2 (atât în formă gazoasă, cât și lichidă) poate deveni o parte integrantă a propulsiei în aviație.

Aeronave alimentate cu hidrogen

Aeronave cu H<sub>2</sub>Pentru a considera H2 drept o tehnologie eficientă și eficace pentru combustibilii de aviație și pentru a‑i aprecia pe deplin potențialul, trebuie să se analizeze caracteristicile hidrogenului ca atare și să se țină seama de ciclul de viață, de la producție la utilizare.

Producția de H2 nu generează CO2 ca produs secundar când se folosește energie din surse regenerabile, ceea ce-l face o alegere interesantă și evidentă în contextul efortului global de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul aviației.

Reducerea emisiilor prin H2– prezentare generală

Se au în vedere două scenarii/soluții principale:

  • Reducerea emisiilor brute de carbon în sectorul aviației, cu scopul de a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon pe termen lung
  • Reducerea treptată a tuturor emisiilor din sectorul aviației pentru a ajunge la eliminarea lor/zero emisii

Diagrama vă oferă o explicație a rolului H2 (atât în formă lichidă, cât și gazoasă) în atingerea neutralității emisiilor în aviație (faceți clic pe imagine pentru a o descărca în format PDF).

H2 overview

Legendă: verdele indică beneficii mari, portocaliul beneficii moderate, iar roșul beneficii insuficiente în această etapă
 

Sectoarele aviației civile - cele mai bune cazuri de utilizare de H2

H2 are o densitate energetică mai mică, ceea ce înseamnă că este nevoie de un volum mai mare de stocare a combustibilului la bord în comparație cu combustibilii de aviație actuali, pentru a zbura și a acoperi aceeași distanță. Volumul existent al rezervoarelor de combustibil ar permite doar rute foarte scurte, iar amplasarea actuală a rezervoarelor de combustibil în aripile unei aeronave nu ar permite stocarea de H2 în formă gazoasă sau lichidă.

În plus, infrastructura și lanțul de aprovizionare care să asigure disponibilitatea H2 în aeroporturi sunt elemente care vor trebui abordate înainte de a se putea folosi servicii regulate.

Având în vedere situația actuală, primele segmente de aviație civilă care ar putea să folosească H2 drept combustibil de aviație sunt rutele de navetiști, regionale, pe distanțe scurte și medii.

Pe termen lung, s-ar putea avea în vedere utilizarea de H2 în avioanele de pasageri mai mari, care, pentru a permite volumul necesar de hidrogen, ar implica schimbări semnificative în proiectarea aeronavelor.

Siguranța pasagerilor în centrul tuturor soluțiilor

În toate soluțiile prospective care ne vor ajuta să ne atingem obiectivele climatice și ținta ambițioasă de zero emisii în aviație, siguranța pasagerilor rămâne în centrul întregii noastre activități.

Orice proiect nou care introduce hidrogenul drept combustibil de aviație trebuie să îndeplinească specificațiile aplicabile, asigurându-se menținerea nivelurilor ridicate de siguranță preconizate.

Rolul EASA în inițiativele UE

EASA rămâne în centrul acțiunii, în calitate de participant la Parteneriatul pentru o aviație curată, în cadrul căruia experții în certificare și echipele de cercetare colaborează îndeaproape cu inițiativa privind hidrogenul curat.

Parteneriatul pentru o aviație curată care a urmat proiectului anterior Clean Sky a fost consolidat de UE pentru a contribui la reducerea emisiilor în sectorul aviației.