Vandenilis ir jo teikiamos galimybės aviacijos srityje

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kalbant apie technologijas, galinčias padėti mažinti civilinės aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir mažinti išmetamų teršalų kiekį, nustatyta, kad vandeniliui (H2) tenka svarbus vaidmuo ieškant būsimų sprendimų.

Tai, kad H2 gali būti gaminamas ir naudojamas nesusidarant CO2, ir tai, kad H2 plačiai randamas vandenyje, yra du pagrindiniai veiksniai, lemiantys šio sprendimo patrauklumą ir skatinantys jį pasirinkti tam, kad būtų pasiekti Žaliojo kurso tikslai atsisakyti iškastinio kuro ir naudoti švarią (atsinaujinančiųjų išteklių) energiją.

Tikslinių tyrimų ir taikomosios veiklos rezultatai iki šiol buvo daug žadantys, tačiau būtina atlikti daugiau vandenilio, kaip aviacinių degalų, tyrimų ir taikomosios veiklos.

Europos Sąjunga ėmėsi aktyvesnių veiksmų vykdydama įvairias mokslinių tyrimų iniciatyvas.

Europos Komisijos 2022 m. sausio 22 d. darbo dokumente pabrėžiamas ES investicijų į vandenilio mokslinius tyrimus ir inovacijas vaidmuo.

Šiame straipsnyje pateikiama aukšto lygio nuomonė dėl naudos, masto ir idėjų, kaip H2 (tiek dujinės, tiek skystos formos) gali tapti būtina aviacinių varytuvų dalimi.

Vandeniliu varomi orlaiviai

Kad būtų galima visapusiškai suprasti H2 varomi orlaiviaiH2, kaip efektyvios ir veiksmingos aviacinių degalų technologijos, potencialą, reikia įvertinti paties vandenilio savybes ir atsižvelgti į jo gyvavimo ciklą nuo gamybos iki įgyvendinimo.

Gaminant H2, CO2 nesusidaro kaip šalutinis produktas, nes gamybos metu naudojama atsinaujinančiųjų išteklių energija, todėl tai yra įdomus ir akivaizdus pasirinkimas siekiant pasauliniu lygmeniu mažinti aviacijos sektoriuje išmetamą CO2 kiekį.

Išmetamų teršalų mažinimas naudojant H2. Apžvalga

Svarstomi du pagrindiniai scenarijai ir (arba) sprendimai

  • Aviacijos sektoriuje mažinti bendrą išmetamą anglies dioksido kiekį, ilguoju laikotarpiu siekiant nulinio anglies dioksido kiekio tikslo
  • Palaipsniui mažinti aviacijos sektoriuje išmetamą visų teršalų kiekį siekiant, kad teršalai nebūtų išmetami arba nulinio išmetamųjų teršalų kiekio tikslo

Diagrama padės suprasti galimą H2 (tiek skystos, tiek dujinės formos) vaidmenį aviacijos sektoriuje siekiant nulinio grynojo teršalų kiekio tikslo (paspaudę atvaizdą parsisiųskite jį PDF formatu).

H2 overview

Paaiškinimai: žalia spalva rodo didelę naudą, oranžinė – vidutinę naudą, ir raudona – nepakankamą naudą šiuo etapu
 

Civilinės aviacijos sektoriai. Geriausi H2 panaudojimo atvejai

H2 energijos tankis yra mažesnis, tai reiškia, kad, palyginti su dabartiniais reaktyviniais degalais, skrydžiams atlikti ir tam pačiam atstumui nuskristi reikalingas didesnis vidinės degalų talpyklos tūris. Naudojantis esamo tūrio degalų bakais, būtų galima skraidyti labai trumpais maršrutais, o degalų bakus, kaip dabar, išdėsčius orlaivio sparnuose, nebūtų galima laikyti dujinės arba skystos formos H2 .

Be to, prieš pradedant reguliariai jį naudoti, reikia išspręsti tokius klausimus kaip infrastruktūra ir tiekimo grandinė H2 tiekimui oro uostuose užtikrinti.

Atsižvelgiant į esamą padėtį, pirmiausia dėmesį reikėtų skirti ir H2 kaip aviacinius degalus naudoti tokiuose civilinės aviacijos segmentuose kaip, vietos oro keliai, mažojo nuotolio ir vidutinio nuotolio maršrutai.

Norint H2 naudoti didesniuose keleiviniuose orlaiviuose, būtina gerokai pakoreguoti orlaivių modelius, kad juose būtų galima naudoti reikiamą vandenilio kiekį. Tai galima numatyti ilguoju laikotarpiu.

Keleivių saugumas – visų sprendimų pagrindas

Įgyvendinant visus galimus sprendimus, padėsiančius mums pasiekti klimato srities tikslus ir mūsų plačių užmojų visai netaršios aviacijos tikslą, keleivių saugumas tebėra svarbiausias mūsų darbe.

Sukūrus naujus orlaivių modelius, kuriuose kaip aviaciniai degalai naudojamas vandenilis, reikės laikytis taikytinų specifikacijų, kuriomis ir toliau užtikrinamas laukiamo aukšto lygio saugumas.

EASA vaidmuo ES vykdant iniciatyvas

EASA ir toliau aktyviai dalyvauja veikloje dalyvaudama Netaršios aviacijos partnerystėje, kurioje sertifikavimo ekspertai ir mokslinių tyrimų grupės glaudžiai dirba įgyvendindamos Švariojo vandenilio iniciatyvą.

ES sustiprino Netaršios aviacijos partnerystę, vykdomą užsibaigus ankstesniam projektui „Švarus dangus“, kad padėtų mums siekti mažinti teršalų kiekį aviacijos srityje.