L-idroġenu u l-potenzjal tiegħu fl-avjazzjoni

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Fir-rigward tat-teknoloġiji li jistgħu jgħinu fid-dekarbonizzazzjoni tal-avjazzjoni ċivili, u fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, ġie identifikat li l-Idroġenu (H2) għandu rwol ewlieni f’soluzzjonijiet futuri.

Il-fatti li l-H2 jista’ jiġi prodott u kkunsmat mingħajr ma jinħoloq is-CO2 u li l-H2 huwa disponibbli b’mod wiesa’ fl-ilma, huma tnejn mill-fatturi ewlenin li qed jagħmluh daqshekk attraenti bħala soluzzjoni, u b’hekk jiġi allokat bħala faċilitatur biex jintlaħqu l-miri stabbiliti tal-Patt Ekoloġiku tal-bidla mill-fjuwils fossili għal enerġija nadifa (rinnovabbli).

Attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp immirati s’issa wrew riżultati promettenti, iżda hemm bżonn ta’ aktar riċerka u żvilupp dwar l-idroġenu bħala fjuwil tal-avjazzjoni.

L-Unjoni Ewropea intensifikat l-attivitajiet b’mod sinifikanti permezz ta’ numru ta’ inizjattivi ta’ riċerka.

Dokument ta’ ħidma mill-Kummissjoni Ewropea tat-22 ta’ Jannar 2022, jenfasizza r-rwol li għandhom jaqdu l-investimenti tal-UE fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Idroġenu.

Dan l-artiklu se jagħtik opinjoni ta’ livell għoli dwar il-benefiċċji, l-iskali u l-ideat dwar kif l-H2 (kemm f’forma gassuża kif ukoll f’forma likwida) jista’ jsir parti integrali mill-propulsjoni tal-avjazzjoni.

Inġenji tal-ajru li jaħdmu bl-idroġenu.

Inġenji tal-ajru H2Meta wieħed iħares lejn l-H2 bħala teknoloġija effiċjenti u effettiva tal-fjuwil għall-avjazzjoni, wieħed irid iħares lejn il-karatteristiċi tal-Idroġenu nnifsu u jqis iċ-ċiklu tal-ħajja mill-produzzjoni sal-implimentazzjoni biex jiġi apprezzat bis-sħiħ il-potenzjal tiegħu.

Il-produzzjoni tal-H2ma toħloqx is-CO2 bħala prodott sekondarju meta tiġi prodotta bl-użu tal-enerġija rinnovabbli, u b’hekk din issir għażla interessanti u ovvja fl-isforz globali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2fis-settur tal-avjazzjoni.

Tnaqqis tal-emissjonijiet permezz ta’ H2 — ħarsa ġenerali

Qed jiġu kkunsidrati żewġ xenarji / soluzzjonijiet ewlenin:

  • Tnaqqis tal-emissjonijiet grossi tal-karbonju fl-avjazzjoni, bil-għan li jkun hemm newtralità karbonika fit-tul.
  • It-tnaqqis gradwali tal-emissjonijiet kollha fl-avjazzjoni biex jintlaħqu emissjonijiet mingħajr emissjonijiet / żero

Id-dijagramma tagħtik fehim liema rwol H2 (kemm likwidu kif ukoll gassuż) jista’ jkollu biex jilħaq iż-żero nett fl-avjazzjoni (ikklikkja fuq l-immaġni biex tniżżelha bħala PDF).

H2 overview

Didaskalija: aħdar jindika benefiċċju għoli, oranġjo benefiċċju moderat u aħmar insuffiċjenti f’dan l-istadju
 

Is-setturi tal-avjazzjoni ċivili - każijiet tal-aħjar użu għall-H2

L-H2 għandu densità tal-enerġija aktar baxxa, li jfisser li huwa meħtieġ aktar volum tal-ħżin tal-fjuwil abbord meta mqabbel mal-fjuwils tal-ġettijiet attwali biex itiru u jkopru l-istess distanza. Il-volumi eżistenti tat-tankijiet tal-fjuwil jippermettu biss rotot qosra ħafna u l-post tat-tankijiet tal-fjuwil attwali fil-ġwienaħ ta’ inġenju tal-ajru ma jappoġġax il-ħżin tal-H2fil-forma ta’ gass jew fil-forma likwida.

Barra minn hekk, l-infrastruttura u l-katina tal-provvista biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-H2 fl-ajruporti huma elementi li jeħtieġ li jiġu indirizzati qabel ma jkunu jistgħu jiġu implimentati s-servizzi regolari.

Meta jitqies l-istatus attwali, is-segmenti tal-avjazzjoni ċivili bħar-rotot transkonfinali, reġjonali, ta’ medda qasira u ta’ medda medja jistgħu jiġu mmirati l-ewwel biex jagħmlu użu mill-H2 bħala fjuwil tal-avjazzjoni.

L-użu tal-H2 f'ajruplani akbar tal-passiġġieri jkun jinvolvi bidliet sinifikanti fid-disinn tal-inġenji tal-ajru, biex jippermetti l-volum meħtieġ ta’ Idroġenu, li jista’ jiġi previst fuq perjodu ta’ żmien itwal.

Is-sikurezza tal-passiġġieri fil-qalba tas-soluzzjonijiet kollha

Bis-soluzzjonijiet prospettivi kollha li se jgħinuna nilħqu l-għanijiet klimatiċi tagħna, u l-għan ambizzjuż tagħna ta’ emissjonijiet żero fl-avjazzjoni, is-sikurezza tal-passiġġieri tibqa’ fiċ-ċentru tal-ħidma kollha tagħna.

Kwalunkwe disinn ġdid li jintroduċi l-Idroġenu bħala fjuwil għall-avjazzjoni se jkun meħtieġ li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet applikabbli filwaqt li jiżgura li jinżammu l-livelli għoljin mistennija ta’ sikurezza.

Ir-rwol tal-EASA fl-inizjattivi tal-UE

L-EASA tibqa’ fil-qalba tal-azzjoni, bħala parteċipant fis-Sħubija Ewropea dwar Avjazzjoni Nadifa, li fiha l-esperti taċ-ċertifikazzjoni u t-timijiet ta’ riċerka qed jaħdmu mill-qrib mal-inizjattiva Idroġenu Nadif.

Is-Sħubija Ewropea dwar Avjazzjoni Nadifa li segwiet mill-proġett preċedenti Clean Sky ġiet imsaħħa mill-UE biex tgħinna fi triqitna lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-avjazzjoni.