Servizzi Mediċi ta’ Emerġenza permezz ta’ inġenji tal-ajru bi Qtugħ mill-Art u Llandjar Vertikali

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Flimkien mal-propulsjoni elettrika jew tipi oħra ta’ propulsjoni innovattiva, VTOL EMSl-inġenji tal-ajru li jistgħu jwettqu Qtugħ mill-Art u Llandjar Vertikali (VTOL) għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-impronta ambjentali tal-avjazzjoni f’termini ta’ emissjonijiet u storbju. Qed jiġi propost biex dawn jindirizzaw bosta sfidi li l-ambjenti urbani jiffaċċjaw, inkluż l-għoti ta’ kura lil persuni morda jew lil midruba. 

Tradizzjonalment, l-assistenza medika bl-ajru kellha tistrieħ fuq is-Servizzi Mediċi ta’ Emerġenza bil-ħelikopters (HEMS) u bl-ajruplani (AEMS). Dan jista’ jiġi ssupplimentat dalwaqt b’inġenji tal-ajru VTOL, li jwettqu titjiriet għal missjonijiet mediċi f’żoni urbani, imsejħa VEMS.

Fl-2019, l-EASA talbet liċ-ċittadini biex jaraw kif jikklassifikaw is-servizzi mediċi possibbli skont l-ordni ta’ utilità, u ġie stabbilit dan li ġej:

Inġenji tal-ajru mediċi VTOLTrasport ta’ persuni midruba lejn l-isptar
It-trasport bl-ajru ta’ ċittadini midruba jew morda, minflok it-trasport bl-ambulanza fuq l-art, jista’ jnaqqas il-ħin tat-trasport. Dan jista’ jippermetti wkoll trasport inqas perikoluż u jevita korrimenti addizzjonali li jistgħu jseħħu waqt it-trasport.

Dron li jġorr tagħmir medikuTwassil ta’ provvisti mediċi permezz ta’ inġenji tal-ajru VTOL u ta’ Sistemi ta’ Inġenji tal-Ajru Mingħajr Bdot Abbord (UAS)
Meta jkunu meħtieġa provvisti mediċi, il-ħin huwa essenzjali. 
It-trasport mediku ta’ tagħmir jew organi jista’ jsir madwar 73 % aktar malajr minn UAS milli bl-ambulanza, pereżempju vjaġġ f’Berlin nhar ta’ Ħamis filgħaxija, matul is-sigħat l-aktar intensivi.

pittogrammi li jirrappreżentaw persunal medikuTrasport ta’ persunal mediku ta’ emerġenza
It-trasport ta’ tabib, paramediku, jew infermiera speċjalizzata bl-ajru fuq il-post ta’ inċident jew lejn persuna marida sew jippermetti servizz tal-ewwel għajnuna rapida u ottimizzazzjoni tar-riżorsi, anke jekk it-trasport tal-pazjent eventwalment jitwettaq bl-ambulanza fuq l-art. 
 
Inġenju tal-ajru VTOL li jsalva persunaĠestjoni ta’ diżastri permezz ta’ inġenji tal-ajru VTOL u UAS
F’każ ta’ diżastri naturali u tipi oħra ta’ inċidenti ta’ diżgrazzji tal-massa, inġenju tal-ajru VTOL jista’ jgħin biex il-persunal u t-tagħmir jitwasslu fuq il-post, speċjalment jekk l-aċċess għat-triq ikun diffikultuż. Dawn jistgħu jipprovdu wkoll rwol ta’ appoġġ, pereżempju f’attivitajiet ta’ Tiftix u Salvataġġ jew stħarriġ fuq il-post.

 

Għajnuna medika bl-ajru kull fejn teħtieġ

It-twettiq ta’ salvataġġ bl-ajru u ta’ assistenza medika bl-ajru permezz ta’ inġenji tal-ajru VTOL jippermetti lit-timijiet mediċi jwettqu l-missjonijiet tagħhom f’żoni b’densità għolja ta’ popolazzjoni. L-EASA pproponiet disinn ta’ vertiports fejn tali inġenji tal-ajru jistgħu jillandjaw. Huwa aktar faċli li dawn il-vertiports jiġu integrati fiċ-ċentri tal-belt, bl-użu ta’ postijiet li ma jkunux biss fuq bini għoli, iżda wkoll f’żoni oħra magħżula fejn tista’ tkun meħtieġa assistenza.

  • Agħti ħarsa lejn l-artiklu tagħna dwar il-vertiports biex tara liema rekwiżiti jeħtieġ li jiġu ssodisfati u liema aspetti operazzjonali jeħtieġ li jiġu kkunsidrati.

 

Għaliex inġenji tal-ajru VTOL għal servizzi mediċi ta’ emerġenza (EMS)? 

 Hemm ħames raġunijiet ewlenin għalfejn għandhom jintużaw inġenji tal-ajru VTOL f’każijiet ta’ EMS:

araĦin ta’ rispons aktar rapidu: L-inġenji tal-ajru VTOL jistgħu jgħinu biex jitnaqqas il-ħin ta’ rispons (mill-mument li ssir it-telefonata għall-għajnuna sal-ħin meta l-persunal mediku jasal fuq il-post) jekk ikunu jistgħu jintbagħtu minn ċentri fil-qrib.

storbjuStorbju: L-istudji jenfasizzaw li l-inġenji tal-ajru VTOL għandhom il-potenzjal li joħolqu inqas storbju.

sostenibbiltàSostenibbiltà: Inġenju tal-ajru elettriku jista’ jwassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet.

 

prestazzjoni

Awtomatizzazzjoni: L-operat ta’ inġenji tal-ajru VTOL jista’ jkun ferm aktar faċli permezz tal-awtomatizzazzjoni. Ma huwiex ippjanat li dawn joperaw inizjalment bħala inġenji tal-ajru awtonomi, iżda l-piloti se jkunu fil-kontroll, assisti minn sistemi avvanzati ta’ kontroll tat-titjir.

affordabbiltà

Affordabbiltà: Għalkemm l-inġenji tal-ajru VTOL se jkunu sofistikati u sikuri, huwa mistenni li jkunu mekkanikament inqas kumplessi mill-inġenji tal-ajru użati ssoltu f’EMS. Għalhekk, ix-xiri ta’ tali inġenji tal-ajru u l-manutenzjoni li tiżgura operat sikur kontinwu jistgħu jkunu aktar affordabbli.

 

Sfidi futuri għas-servizzi mediċi ta’ emerġenza permezz ta’ inġenji tal-ajru VTOL

L-użu ta’ VTOL għal taxis tal-ajru huwa ħaġa, iżda l-użu tagħhom għal servizzi mediċi ta’ emerġenza jfisser li jridu jiġu indirizzati xi kwistjonijiet addizzjonali biex dan isir fattibbli. Xi wħud mill-isfidi huma:

inġenji tal-ajru bl-ekwipaġġEkwipaġġ jew “Tagħbija utli”
Għall-kuntrarju ta’ taxi tal-ajru li se tkun operata minn bdot wieħed, għal operazzjoni tal-EMS, ikun meħtieġ membru addizzjonali tal-ekwipaġġ abbord. L-ekwipaġġ irid jikkonsisti minn:

  • Bdot, li jkollu wkoll xi għarfien mediku
  • Tabib, paramediku, jew infermier speċjalizzat li jaġixxi wkoll bħala membru tal-ekwipaġġ tekniku

Dan ifisser li inġenji tal-ajru VTOL jista’ jkollhom iġorru aktar piż u jkunu akbar, meta mqabbla ma’ taxis tal-ajru b’passiġġier wieħed, biex jittrasportaw ukoll it-tagħmir mediku. 

prestazzjoniPrestazzjoni
L-inġenji tal-ajru VTOL se jkunu qed jitilqu minn bażi operatorja VEMS u jrid ikollhom medda suffiċjenti biex iwettqu l-missjonijiet tagħhom.  Studju fil-kuntest tas-sistema Ġermaniża EMS (REF) ippropona 150 km bħala firxa minima utli.
Barra minn hekk, l-inġenji tal-ajru VTOL se jkunu jeħtieġu biżżejjed enerġija abbord biex iwettqu għadd ta’ qtugħ mill-art u llandjar, tipikament l-aktar fażijiet intensivi fl-użu tal-enerġija ta’ titjira. 
 
disponibbiltà 24/7Disponibbiltà tal-inġenju tal-ajru
Biex tiġi massimizzata l-utilità tal-inġenju tal-ajru, dan għandu jkun jista’ jtir:

  • 24/7, binhar u billejl, u jeħtieġ li jkollu tagħmir adegwat għall-viżjoni billejl. Fil-kundizzjonijiet kollha tat-temp bħal xita, borra, buffuri, eċċ.
  • Illandjar u qtugħ mill-art minn siti mhux magħrufa/mhux spezzjonati, inklużi żoni konfinati, b’kont meħud tal-prestazzjoni tal-inġenji tal-ajru, id-daqs, l-art u l-ostakli. 

 

L-EASA u l-Kummissjoni Ewropea fuq quddiem

L-Ewropa hija minn ta’ quddiem fid-dinja kollha fil-qasam tal-ħolqien ta’ qafas regolatorju biex jiġi żgurat li inġenji tal-ajru VTOL jistgħu jwettqu il-missjonijiet previsti b’mod sikur. L-EASA u l-Kummissjoni Ewropea kienu tal-ewwel li introduċew rekwiżiti tekniċiIl-kwartieri ġenerali tal-EASA fuq ix-xellug u l-Kummissjoni Ewropea fuq il-lemin u regoli operattivi għall-manifatturi, l-operaturi, il-bdoti u d-disinjaturi tal-infrastruttura biex din il-viżjoni tkun tista’ sseħħ.

L-istabbiliment ta’ regoli se jippermetti lill-manifatturi u lill-industrija biex jinvestu f’din it-teknoloġija ġdida sabiex iġibu benefiċċji għaċ-ċittadini u l-pazjenti.

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar dak li sar, agħti ħarsa lejn l-EASA Pro fejn koprejna dan fi stqarrija għall-istampa (bl-Ingliż biss).

Żomm lilek innifsek infurmat u aġġornat – segwi EASA Light

L-EASA se tikkondividi l-aktar informazzjoni reċenti kollha dwar l-inġenji tal-ajru VTOL, il-vertiports u l-iżviluppi rilevanti għaċ-ċittadini u għall-passiġġieri. Agħti ħarsa lejn l-artikli tagħna dwar l-inġenji tal-ajru VTOL, id-droni u oqsma oħra fuq EASA Light.

Oħloq kont u segwina fuq EASA Light biex iżżomm lilek innifsek aġġornat.