Sunny Swift – flyginstruktör

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Sunny Swift, flyginstruktörAtt hitta rätt kanal för att nå ut med ett budskap är A och O. Och att begripliggöra komplexa begrepp och komplicerad information är en vetenskap i sig. Ska man dessutom försöka lösa båda dessa problem på en gång har man en utmaning som heter duga.

År 2018 tog sig dock Easa an just denna utmaning.

Dominique Roland, som själv är en avancerad pilot och vid denna tid var chef för allmänflyget (som innefattar flyg för privatresor och idrottsrelaterade resor), hade inspirerats av en idé om att förmedla information till berörda parter på ett lättförståeligt och visuellt sätt. Han satte samman en arbetsgrupp med målet att ta fram en tecknad seriefigur.

Resultatet av detta blev den tecknade filmen ”Sunny Swift – flyginstruktör”, som Easa presenterade på AERO-mässan 2018.

Vem är Sunny Swift?

Sunny Swift är en våghalsig 32-årig pilot som råkar ut för en rad svårlösta flygsituationer. Hennes kall är att vara flyginstruktör.

Hon tar säkerheten på största allvar och uppmuntrar utbildningsdeltagarna att stanna upp och tänka efter i vissa situationer, så att de kan dra lärdom om viktiga säkerhetsfrågor.

Sunny är mycket kunnig, men ibland begår även hon misstag. Hennes mål är då att lägga fram de viktigaste aspekterna av problemet och få igång en diskussion bland de övriga piloterna, som består av både gröngölingar och erfarna flygare.

Över 30 avsnitt än så länge

Sedan serien lanserades har över 30 avsnitt getts ut och översatts till de olika EU-språken.

Filmerna produceras hos Easa, där två konstnärligt begåvade kollegor ger fria tyglar åt sin kreativitet för att skapa serien. Översättningarna görs till upp till 24 EU-språk och även detta arbete sker internt med hjälp av Easa-personal som erbjudit sig att göra detta frivilligt vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter.

Ta gärna en titt på de avsnitt som vi gett ut under 2021 (klicka på respektive bild för att gå till avsnittet):

Januari 2021

Sunny Swift – januari 2021

 

Mars 2021

Sunny Swift – mars 2021

 

Maj 2021

Sunny Swift – maj 2021

Juni 2021

Sunny Swift – juni 2021

 

Juli 2021

Sunny Swift – juli 2021

 

Oktober 2021

Sunny Swift – oktober 2021

Vilka frågor tas upp?

Easa är lyhörd för de behov som uttrycks av de olika aktörerna inom allmänflyget och ingriper vid återkommande olyckor eller incidenter. Vi tar även tacksamt emot förslag på frågor som behöver uppmärksammas och skulle kunna tas upp i ett avsnitt av Sunny Swift.

Utöver förslag från branschen tar Easas personal hjälp av europeiska flygsäkerhetsplanen för att identifiera områden där det kan behövas ytterligare förklaringar eller där det bör ges lättbegriplig vägledning.

Formatet med en tecknad serie gör att berättelserna måste vara korta och kärnfulla, men i slutet av varje avsnitt visas ”relaterat innehåll” med länkar till mer information och referenser för den som vill lära sig mer.

Om du har ett intresse för allmänflyg och vill utbyta praktisk information med piloter eller med Easa kan du gå till sidan för Easas intressegrupp för allmänflyg, ett onlineforum där branschspecifika frågor diskuteras.