Sunny Swift – letová instruktorka

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Letová instruktorka Sunny SwiftK předání určitého sdělení je důležité zvolit vhodné médium. Snažit se vysvětlit komplexní pojmy a informace je samo o sobě nelehký úkol. Volba vhodného média v kombinaci s potřebou jednoduše objasnit složitou problematiku tak může být skutečnou výzvou.

V roce 2018 se agentura EASA rozhodla k této výzvě postavit čelem.

Dominique Roland, tehdejší ředitel pro všeobecné letectví (zahrnující soukromou dopravu včetně sportovního letectví) a rovněž akrobatický pilot, přišel na řešení, jak sdílet informace se zúčastněnými stranami snadno srozumitelným vizuálním způsobem. Sestavil tým, který měl za úkol vymyslet koncept založený na komiksu.

Na výstavě AERO konané v roce 2018 představila agentura EASA komiks s názvem „Sunny Swift – letová instruktorka“.

Kdo je Sunny Swift?

Sunny Swift je nebojácná 32letá pilotka, která již zažila řadu ošemetných letových situací. Má profesionální kvalifikaci k výuce létání.

Bezpečnosti přikládá velkou důležitost a motivuje studenty k tomu, aby nespěchali a nad důležitými otázkami týkajícími se bezpečnosti se zamysleli a snažili se o nich dozvědět více.

I když má Sunny rozsáhlé znalosti, i ona čas od času dělá chyby. Jejím hlavním cílem je představit klíčové aspekty každého problému a vyvolat mezi piloty, a to jak mezi nováčky, tak i zkušenými letci, podnětnou diskusi.

Dosud bylo vydáno více než 30 dílů

Od spuštění projektu komiksu bylo vydáno a do úředních jazyků EU přeloženo již více než 30 dílů.

Celý komiks se připravuje v agentuře EASA, přičemž dva její zaměstnanci využívají své umělecké vlohy a kreslí obrázky. Rovněž překlady až do 24 úředních jazyků EU provádějí interně zaměstnanci agentury EASA, kteří tento úkol vykonávají dobrovolně nad rámec své obvyklé pracovní náplně.

Prohlédněte si díly vydané v roce 2021 (jednotlivá vydání komiksu se vám zobrazí kliknutím na příslušné obrázky):

leden 2021

Sunny Swift – leden 2021

 

březen 2021

Sunny Swift – březen 2021

 

květen 2021

Sunny Swift – květen 2021

červen 2021

Sunny Swift – červen 2021

 

červenec 2021

Sunny Swift – červenec 2021

 

říjen 2021

Sunny Swift – říjen 2021

Jakými tématy se komiks zabývá?

Agentura EASA pozorně naslouchá potřebám komunity všeobecného letectví a reaguje na opakující se nehody a incidenty. Zabývá se rovněž obdrženými návrhy na zpracování nových témat, která by mohla Sunny Swift řešit.

Kromě návrhů ze strany komunity se zaměstnanci agentury EASA nechávají inspirovat rovněž Evropským plánem pro bezpečnost letectví (EPAS), pokud jde o oblasti, u kterých by bylo vhodné poskytnout doplňující vysvětlení nebo srozumitelné pokyny.

U formátu komiksu je třeba dodržet stručnost jednotlivých příběhů. Na konci každé kapitoly je však oddíl „Související obsah“ s odkazy na další informace a referenční materiály pro ty, kteří mají zájem o hlubší pochopení dané problematiky a další poznatky.

Pokud se zajímáte o všeobecné letectví a rádi byste sdíleli praktické informace s ostatními piloty a agenturou EASA, podívejte se na naše stránky věnované komunitě všeobecného letectví a okamžitě budete mít představu, o čem se diskutuje na on-line fóru.