Безопасност и благополучие на пътуващите по въздух

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Безопасност и благополучие на пътуващите по въздух

В помощ на пътуващите по въздух Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) актуализираха Протокола за здравна безопасност в авиацията във връзка с COVID-19 сAHSP подробности за това как да се осигури здравната безопасност на пътниците и авиационния персонал по време на пътуване.

Съобщението за медиите и актуализираният протокол са достъпни на EASA Pro — нашия уебсайт за администрацията, индустрията и професионалистите по въздухоплаване.

Уебсайтове, приложения и информация на ЕС

Европейската комисия прави всичко по силите си, за да могат хората да се срещат с приятелите и семействата си, както и да осигури свободното движение на граждани, стоки и услуги при пълно спазване на мерките за здраве и безопасност.

Комисията стартира няколко инициативи, за да помогне на гражданите да пътуват безопасно из Европа. Посетете уебсайтовете и приложенията, за да получите цялата съответна информация:

Често задавани въпроси и постери за здравна безопасност и благополучие на пътниците — COVID-19

Често задавани въпроси от страна на пътниците във връзка с COVID-19
EASA актуализира каталога си с често задавани въпроси във връзка с COVID-19, за да помогне на пътуващите по въздух.Passenger FAQs COVID-19
Разгледайте често задаваните въпроси във връзка с това как да се подготвите за пътуването си и да останете здрави.

EASA и ECDC обобщават в постер най-важните елементи от гледна точка на пътуващите:Poster EASA - ECDC

  • Постер „Планирай пътуването си“ EASA — ECDC
  • Към летището
  • На летището при излитане
  • В самолета
  • На летището при пристигане