Bezpečnosť a pohoda cestujúcich v leteckej doprave

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

AHSPS cieľom pomôcť vám pri cestovaní lietadlom agentúra EASA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali Protokol o bezpečnosti zdravia v letectve v súvislosti s pandémiou COVID-19 a doplnili doň podrobné informácie o tom, ako zaistiť bezpečnosť zdravia cestujúcich v leteckej doprave a leteckého personálu počas vašej cesty.

Tlačová správa a aktualizovaný protokol sú k dispozícii na webovom sídle EASA Pro, ktoré je určené pre letecké úrady, odvetvie a odborníkov.

Webové sídla, aplikácie a informácie EÚ

Európska komisia robí všetko pre to, aby umožnila ľuďom stretávať sa s priateľmi a rodinou a zabezpečila voľný pohyb občanov, tovaru a služieb – pri plnom dodržiavaní zdravotných a bezpečnostných opatrení.

Komisia spustila niekoľko iniciatív, ktoré majú občanom pomôcť bezpečne cestovať po Európe. Navštívte jej webové sídla a aplikácie a získajte všetky dôležité informácie:

Časté otázky a plagáty týkajúce sa bezpečnosti zdravia a pohody cestujúcich – COVID-19

Časté otázky pre cestujúcich v súvislosti s pandémiou COVID-19 – agentúra EASA aktualPassenger FAQs COVID-19izovala katalóg častých otázok, ktorý má pomôcť cestujúcim využívajúcim leteckú dopravu v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Pozrite si časté otázky o tom, ako sa pripraviť a zachovať si zdravie počas cesty.

EASA & ECDC zhrnuli najdôležitejšie prvky z pohľadu cestujúcich na plagáte:Poster EASA - ECDC

  • Plagát EASA a ECDC – Plánovanie cesty
  • Cesta na letisko
  • Letisko odletu
  • V lietadle
  • Letisko príletu