Farligt gods på flyg

Varför vissa föremål kan vara farliga ombord på ett flygplan

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Två kollin och en elsparkcykelElektroniska apparater som vi använder i vardagen kan utgöra en säkerhetsrisk när de transporteras med flyg. Därför finns det vissa föremål som bara får tas med i handbagaget, som bara får användas ombord under vissa förutsättningar eller som är helt förbjudna att ta med.

Kom ihåg: säkerheten är en gemensam sak och även som passagerare har du en roll att spela. Därför är det mycket viktigt att du noggrant läser flygbolagets information om farligt gods innan du ger dig av. 

Flygplansläge: på

I de flesta fall kan vi numera använda våra bärbara datorer, smarttelefoner, e-läsare, datorplattor osv. under en stor del av flygresan (undantag gäller bland annat vid start och landning). Men kom ihåg att bärbara elektroniska enheter kan störa flygplanets utrustning, och att detta skiljer sig åt mellan olika typer av flygplan. Därför brukar flygbolagen normalt kräva att du alltid sätter sådana enheter i flygplansläge.

Litiumbatterier

Litiumbatterier ingår i många apparater som vi använder till vardags. Laddningsbara litiumjonbatterier finns i allt från mobiltelefoner och kameror till bärbara datorer och datorplattor. Vid skada, kortslutning eller överhettning kan dessa batterier fatta eld. Därför bör du ha dina bärbara elektroniska enheter, såsom kameror, bärbara datorer och telefoner, i handbagaget och inte i det incheckade bagaget. 

Reservbatterier och powerbanks måste alltid transporteras i ditt handbagage – aldrig i ditt incheckade bagage. De måste vara individuellt skyddade för att förhindra kortslutning och det är tillåtet att ta med sig högst två per person totalt. Vidare får de inte laddas ombord på flygplanet. 

Vi avråder starkt från detta, men om du någon gång skulle behöva packa en elektronisk enhet i ditt incheckade bagage måste du se till att enheten är helt avstängd och skyddad mot oavsiktlig aktivering. Hos många flygbolag är det helt förbjudet att ha sådana föremål i det incheckade bagaget.
Oavsett om batteriet ligger i handbagaget eller i det incheckade bagaget får det inte överstiga ett visst antal wattimmar (Wh). Dessutom bör batterierna enbart köpas från originalåterförsäljare – aldrig från otillförlitliga källor. På så sätt kan man vara säker på att batteriet har testats ordentligt.

  • Användning av ”smarta” bagage

Precis som många andra vardagsföremål – alltifrån telefoner till brödrostar – har även väskorna blivit ”smarta” på senare tid. Dessa smarta väskor är vanligen utrustade med litiumbatterier. Därför gäller reglerna även här. Batteriet eller batterierna bör inte överstiga en högsta litiumhalt på 0,3 gram eller 2,7 Wh. Om de överskrider gränsen har du två alternativ:  antingen kan du ta med väskan i kabinen som handbagage eller så kan du ta ut batteriet eller batterierna (om det inte är möjligt) och ta med det/dem i kabinen enligt samma villkor som för reservbatterier och powerbanks.

  • Var uppmärksam på varningssignaler 

Om ett batteri börjar bukta, blir för varmt eller genererar rök är dessa tydliga tecken på att det är något fel på det. Om du märker något avvikande med ditt batteri under flygningen eller på flygplatsen ska du omedelbart kontakta någon i kabinbesättningen eller personal på flygplatsen. 

  • Skadade, defekta eller återkallade litiumbatterier

Litiumjonceller och batterier som av tillverkaren har identifierats som defekta av säkerhetsskäl, eller som har skadats, och som kan orsaka farlig värmeutveckling, brand eller kortslutning (t.ex. sådana som återlämnats till tillverkaren av säkerhetsskäl) kan vara mycket farliga, och passagerare bör undvika att ta med sig dem. 

E-cigaretter

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) måste alltid förvaras i handbagaget. Det är också förbjudet att ladda dem ombord på flygplanet.

Utrustning för fritidstransport

en närbild av två fötter som står på en balansbrädaGenerellt får fritidsfordon som drivs av litiumbatterier, till exempel balansbrädor, elektroniska skateboards och självbalanserande enheter, varken medföras i incheckade väskor eller i kabinen, eftersom batterierna har en kapacitet på 100 Wh eller mer. Det är därför säkrare att lämna dessa föremål hemma när du ska ut och resa med flyg. 

Håll dig informerad

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att ta del av de senaste nyheterna om flygsäkerhet och annat!