Vaaralliset tavarat lentomatkailussa

Miksi jotkin esineet voivat olla vaarallisia lentokoneessa?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kaksi matkalaukkua ja sähköpotkulautaArkiset elektroniset laitteet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, kun niitä kuljetetaan lentokoneessa. Tämän vuoksi tiettyjä esineitä saa kuljettaa vain käsimatkatavaroissa ja niitä saa käyttää lentokoneessa vain tietyin ehdoin tai niiden mukaan ottaminen voidaan jopa kieltää kokonaan.

Turvallisuus on yhteinen ponnistus, ja myös matkustajalla on siinä oma roolinsa. Siksi on erittäin tärkeää, että luet huolellisesti lentoyhtiön antamat vaarallisia tavaroita koskevat ohjeet ennen lentoa. 

Lentokonetila: päällä

Useimmissa tapauksissa kannettavia tietokoneita, älypuhelimia, e-lukulaitteita, tabletteja jne. voidaan nykyään käyttää lennolla suurimman osan ajasta (poikkeuksena ovat esimerkiksi nousut ja laskut). On kuitenkin syytä muistaa, että kannettavat elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneen laitteistoille, ja tämä vaikutus vaihtelee lentokonetyypistä toiseen. Tämän vuoksi lentoyhtiöt vaativat yleensä, että tällaiset laitteet on aina asetettava lentokonetilaan.

Litiumakut

Litiumakkuja on monissa arkipäiväisissä laitteissa. Matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, tabletit ja kamerat saavat virtansa ladattavista litiumioniakuista. Kun akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun tai ylikuumentuu, se voi syttyä palamaan. Tämän vuoksi kannettavat elektroniset laitteet, kuten kamerat, kannettavat tietokoneet ja puhelimet, tulisi kuljettaa käsimatkatavaroissa eikä ruumaan menevissä matkatavaroissa. 

Vara-akut ja virtapankit on aina kuljetettava käsimatkatavaroissa eikä niitä saa laittaa ruumaan. Ne on pidettävä erillään toisistaan oikosulkujen estämiseksi, ja niitä saa olla yhdellä henkilöllä mukanaan enintään kaksi. Niitä ei saa ladata lentokoneessa. 

Jos sinun on suosituksista huolimatta pakattava elektronisia laitteita ruumaan meneviin matkatavaroihin, varmista, että laitteet on kytketty pois päältä ja suojattu tahattomalta päälle kytkeytymiseltä. Jotkin lentoyhtiöt kieltävät kokonaan tällaisten esineiden kuljettamisen ruumassa.
Akun teho ei saa ylittää tiettyä wattituntimäärää (Wh) riippumatta siitä, kuljetetaanko se käsimatkatavaroissa vai ruumaan menevissä matkatavaroissa, ja akkuja tulisi ostaa vain alkuperäisiltä vähittäismyyjiltä eikä koskaan epäluotettavista lähteistä. Näin varmistetaan, että akku on testattu asianmukaisesti.

  • Älymatkalaukkujen käyttö

Kuten monista muistakin arkipäivän esineistä puhelimista leivänpaahtimiin, myös matkalaukuista on tullut "älykkäitä" viime vuosina. Älymatkalaukuissa on yleensä litiumparistot. Näin ollen sääntöjä sovelletaan myös tässä yhteydessä. Akun litiumpitoisuus saa olla enintään 0,3 grammaa tai teho 2,7 Wh. Jos raja-arvo ylittyy, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:  ota laukku mukaan matkustamoon käsimatkatavarana, tai jos se ei ole mahdollista, poista akut ja ota ne mukaan matkustamoon samoin ehdoin kuin vara-akut ja virtapankit.

  • Pidä silmällä toimintahäiriöiden varoitusmerkkejä 

Jos akku on turvonnut, liian kuuma tai tuottaa savua, siinä on selvästi vikaa. Jos huomaat lennon aikana tai lentoasemalla akussasi jotain poikkeavaa, ota välittömästi yhteyttä matkustamohenkilökuntaan tai lentoaseman henkilökuntaan. 

  • Vaurioituneet, vialliset tai markkinoilta pois vedetyt litiumakut

Litiumioniakut ja -kennot, jotka valmistaja on turvallisuussyistä todennut viallisiksi tai jotka ovat vaurioituneet ja jotka voivat kuumentua vaarallisesti tai aiheuttaa tulipalon tai oikosulun (esim. valmistajalle turvallisuussyistä palautettavat akut ja paristot), voivat olla erittäin vaarallisia, ja matkustajien on vältettävä niiden kuljettamista. 

Sähkösavukkeet

Elektroniset savukkeet (sähkötupakka) on aina säilytettävä käsimatkatavaroissa. Niiden lataaminen lentokoneessa on myös kielletty.

Vapaa-ajan kulkuvälineet

Lähikuva kahdesta jalasta tasapainoskootterin päälläYleensä litiumakuilla toimivia vapaa-ajan kulkuvälineitä, kuten tasapainoskoottereita, sähköskeittilautoja ja itsetasapainottavia laitteita, ei saa kuljettaa ruumamatkatavaroissa eikä matkustamossa, koska akkujen teho on vähintään 100 Wh. Siksi on turvallisempaa jättää nämä tavarat kotiin lentomatkaillessa. 

Pysy ajan tasalla

Luo tili ja seuraa meitä EASA Light -sivustolla pysyäksesi ajan tasalla uusimmista ilmailun turvallisuuteen liittyvistä uutisista ja muusta mielenkiintoisesta!