Drooni lennutamine – kuidas olla ohutu droonipiloot

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
EASA Drone video Donnie Paul

Video: Donnie ja Paul

Siin on video, kus Paul lennutab oma uut drooni nimega Donnie, näidates, kuidas saada ohutuks ja vastutustundlikuks droonipiloodiks ning täita uusi Euroopa droonieeskirju.

Drooni lennutamine võib olla väga tore. Samas olete nüüd droonipiloodina järjekordne tiheda liiklusega taeva kasutaja. On oluline teada, kuidas lennutada drooni ohutult ja seaduslikult.

Euroopa droonieeskirjad 

Droonindus areneb kiiresti ja sellel on suur potentsiaal luua uusi töökohti ning majanduskasvu. Droonid võivad olla väga suured õhusõidukid, mis sarnanevad suuruse ja keerukuse poolest tavaliste lennukitega, või väga väikesed, mida sageli kasutatakse mänguasjadena. Eelkõige väikesi droone kasutatakse Euroopa Liidus üha rohkem. 

EASA on välja töötanud Euroopa eeskirjad, millega tagatakse, et droonikäitajad – harrastajad ja kutselised – mõistavad hästi, mida tohib ja mida mitte. Droonipiloodid saavad tulevikus kasutada droone kõigis ELi liikmesriikides ja droone hõlmava äritegevuse käigus kogu Euroopas.