Vertikalt startande och landande luftfartyg för akutsjukvård

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

I kombination med olika typer av elektrisk framdrivning eller andra typer VTOL EMSav innovativ framdrivning har vertikalt startande och landande luftfartyg (VTOL-luftfartyg) potential att minska luftfartens miljöavtryck när det gäller utsläpp och buller. Dessa luftfartyg föreslås som en lösning på flera av utmaningarna i stadsmiljöer, bland annat när det gäller att tillhandahålla vård för sjuka eller skadade personer. 

Traditionellt har man vid ambulansflyg använt sig av helikopter och flygplan. Detta kan snart kompletteras med VTOL-luftfartyg som används för sjukvårdsuppdrag i stadsområden.

År 2019 bad Easa medborgarna att rangordna möjliga sjukvårdstjänster efter användbarhet, och följande fastställdes:

Medicinska VTOL-luftfartygTransport av skadade personer till sjukhus
Att hämta skadade eller sjuka personer med flyg i stället för med ambulansbil kan minska transporttiden. Det kan också göra transporten mindre farlig och minska risken för ytterligare skador.

Drönare som transporterar medicinsk utrustningLeverans av medicinska förnödenheter med VTOL-luftfartyg och obemannade luftfartygssystem
När medicinska förnödenheter behövs är tiden avgörande. 
Medicinska transporter av utrustning eller organ skulle kunna utföras ungefär 73 procent snabbare med ett obemannat luftfartygssystem än med ambulans. Ett exempel är en resa i Berlin en torsdagskväll under rusningstid.

piktogram som representerar medicinsk personalTransport av akutsjukvårdspersonal
Att flyga in en läkare, sjukvårdare eller specialiserad sjuksköterska till olycksplatsen eller till en mycket sjuk person gör det möjligt att snabbt ge första hjälpen och använda resurserna på bästa sätt, även om den slutliga transporten av patienten sker med ambulans på marken. 
 
Ett VTOL-luftfartyg räddar en personKatastrofhantering med hjälp av VTOL-fartyg och obemannade luftfartygssystem
Vid naturkatastrofer och andra typer av incidenter med många döda och skadade kan VTOL-luftfartyg hjälpa till att transportera personal och utrustning till platsen, särskilt om det är svårt att ta sig fram till den på marken. Dessa luftfartyg kan också ha en stödjande roll, till exempel vid sökning och räddning eller undersökning av platser.

 

Medicinsk hjälp via flyg när du behöver den

Flygräddning och medicinsk hjälp via VTOL-luftfartyg gör det möjligt för sjukvårdsteam att utföra sina uppdrag i tätbefolkade områden. Easa har föreslagit att det skapas vertikalflygplatser där sådana luftfartyg kan landa. Denna typ av flygplats är lättare att integrera i stadskärnorna, inte bara ovanpå höga byggnader, utan även i andra utsedda områden där hjälp kan behövas.

 

Varför VTOL-luftfartyg för akutsjukvård? 

 Det finns fem huvudsakliga skäl att överväga att använda VTOL-luftfartyg i akutsjukvård:

seSnabbare utryckning: VTOL-luftfartyg kan bidra till att minska utryckningstiden (från att man ber om hjälp fram till dess att sjukvårdspersonalen kommer fram till platsen) om de kan skickas från närliggande knutpunkter.

bullerBuller: Studier understryker att VTOL-luftfartyg har potential att skapa mindre buller.

hållbarhetHållbarhet: Ett elektriskt luftfartyg kan leda till lägre utsläpp.

 

kapacitet

Automatisering: Hanteringen av VTOL-fartyg skulle kunna bli mycket enklare genom automatisering. Planen är inte att de inledningsvis ska fungera som autonoma luftfartyg, utan de kommer att styras av piloter med hjälp av avancerade flygkontrollsystem.

överkomlighet

Ekonomisk överkomlighet: Även om VTOL-luftfartyg kommer att vara avancerade och säkra förväntas de vara mindre mekaniskt komplexa än luftfartyg som traditionellt används i akutsjukvård. Inköp av sådana luftfartyg och underhåll som garanterar kontinuerlig säker drift kan därför ske till mer överkomliga priser.

 

Kommande utmaningar för akutsjukvård med VTOL-luftfartyg

Att använda VTOL-luftfartyg för taxiflyg är en sak, men för att man ska kunna använda dem för akutsjukvård måste hänsyn tas till vissa ytterligare aspekter. Några av utmaningarna är följande:

luftfartyg med besättningBesättning eller ”nyttolast”
Till skillnad från taxiflyg, där det endast behövs en pilot, krävs det ytterligare en besättningsmedlem ombord vid insatser inom akutsjukvård. Besättningen måste bestå av

  • en pilot som också har viss medicinsk kunskap,
  • en läkare, sjukvårdare eller specialiserad sjuksköterska som i sin tur även kan utföra tekniska uppgifter.

VTOL-luftfartyg kan därför behöva bära mer vikt och vara större än en flygtaxi med en passagerare, för att även transportera den medicinska utrustningen. 

kapacitetKapacitet
VTOL-luftfartyget kommer att avgå från en bas för VTOL-luftfartyg för akutsjukvård och måste sättas in inom ett tillräckligt stort område för att utföra sina uppdrag.  I en studie som gjorts inom ramen för det tyska akutvårdssystemet (REF) föreslås 15 mil som ett lämpligt minimiavstånd.
Dessutom måste VTOL-luftfartyget ha tillräckligt med energi ombord för flera starter och landningar, som vanligtvis utgör de mest energiintensiva faserna av flygningen. 
 
Tillgänglighet alla dagar i veckan, dygnet runtTillgång till luftfartyg
För att luftfartyget ska vara till största möjliga nytta bör det kunna sättas in

  • alla dagar i veckan, dygnet runt, och behöver lämplig utrustning för nattseende, under alla väderförhållanden, såsom regn, snö och blås.
  • Landning och start ska kunna ske från okända/oövervakade platser, inklusive avgränsade områden, med beaktande av luftfartygets kapacitet och storlek samt terräng och hinder. 

 

Easa och Europeiska kommissionen går i bräschen

Europa är världsledande när det gäller att skapa en rättslig ram för att se till att VTOL-luftfartyg på ett säkert sätt kan utföra de planerade uppdragen. Easa och Europeiska kommissionen var först med att införa tekniskaEasas huvudkontor till vänster och Europeiska kommissionen till höger krav och operativa regler för tillverkare, operatörer, piloter och infrastrukturutvecklare för att möjliggöra denna vision.

Fastställandet av regler gör att tillverkarna och industrin kan investera i denna nya teknik till fördel för medborgarna och patienterna.

Mer information om vad som har gjorts finns på EASA Pro i ett pressmeddelande (endast på engelska).

Håll dig informerad och uppdaterad med hjälp av EASA Light

Easa kommer löpande att tillhandahålla den senaste informationen om VTOL-luftfartyg, vertikalflygplatser samt annan utveckling på området som kan vara av betydelse för medborgare och passagerare. Läs våra artiklar om VTOL-luftfartyg, drönare och mycket annat på EASA Light.

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.